plakat

 

 

Co nowego w projekcie?

 

W ramach realizacji niniejszego projektu został opracowany praktyczny poradnik z zakresu mediacji. Publikacja dedykowana jest pracownikom wymiaru sprawiedliwości, którzy kierują lub mogą w przyszłości kierować sprawy cywilne i gospodarcze do mediacji.

 

Praktyczny poradnik jest wynikiem realizacji projektu pn. "Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości), a w szczególności zorganizowanej w ramach projektu konferencji pn. "Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych – aktualne problemy, wyzwania i perspektywy", która odbyła się 26.10.2018 r. w Lublinie.

 

Praktyczny poradnik jest dystrybuowany bezpłatnie (do pobrania:clicktutaj).

 

 

poradnik_okladka

 

Zachęcamy do lektury!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2019, godz. 15:14 - Urszula Czyżewska