Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci pracownicy wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele kadr sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych, apelacyjnych) wydziałów cywilnych i gospodarczych posiadający studia wyższe prawnicze, wykształcenie kierunkowe, ukończoną aplikację wymaganą przepisami prawa, tj. sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze i asystenci sędziego specjalizujący się w prawie cywilnym lub gospodarczym, tj. łącznie 684 osób.

 

Minimum 10% osób (69 osób) objętych wsparciem szkoleniowym w ramach projektu będą stanowili sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze lub asystenci sędziego z 13 sądów rejonowych, które na podstawie analizy statystycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości za 2016 rok, odnotowały najniższy wskaźnik w zakresie liczby spraw gospodarczych kierowanych do mediacji, tj. SR w Tychach, Krośnie, Przemyślu, Wałbrzych, Łomży, Ostrołęce, Częstochowie, Bytomiu, Tarnowie, Radomiu, Siedlcach, Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim (zgodnie z dokumentacją konkursową: Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/17).

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone na podstawie opracowanego nowego programu szkoleniowego i materiałów szkoleniowych (1 komplet) z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne (tj. formularz zgłoszeniowy wraz dokumentem (kserokopia, wydruk, skan) poświadczający zatrudnienie we wskazanym wydziale sądu), zasady rekrutacji uczestników szkoleń zawiera Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie. Terminy, miejsca oraz miasta, w których odbędą się szkolenia są zawarte w Planie rekrutacji uczestników i Harmonogramie realizacji szkoleń.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są wypełnić, podpisać i dostarczyć do biura projektu dokumenty rekrutacyjne.  W dniu szkolenia uczestnicy wypełnią Oświadczenie uczestnika stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie.

 

Edytowalna wersja formularza zgłoszeniowego do pobrania:

Formularz_zgloszeniowy

Formularz zgloszeniowy (aktualizacja RODO)

 

UWAGA: rekrutacja na szkolenia odbywające się w lutym br. trwa do 26 stycznia 2018 r.; rekrutacja na szkolenia odbywające się w marcu br. trwa do 23 lutego 2018 r.; rekrutacja na szkolenia odbywające się w kwietniu br. trwa do 26 marca 2018 r.; rekrutacja na szkolenia odbywające się w maju br. trwa do 25 kwietnia 2018 r.; rekrutacja na szkolenia odbywające się w czerwcu br. trwa do 25 maja 2018 r.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2018, godz. 07:22 - Urszula Czyżewska