2020

Monografia o ks. prof. Józefie Majce

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się monografia "Ksiądz Józef Majka (1918-1993). Życie i myśl". Książka jest efektem współpracy naszej Katedry z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu. Jak zaznaczają we Wstępie Redaktorzy prof. Grzegorz Sokołowski i prof. Stanisław Fel, "Monografia ta jest [...] nie tylko naukową refleksją nad dorobkiem naszego wybitnego uczonego, ale również wyrazem pamięci, szacunku i wdzięczności za nieoceniony wkład księdza prof. Józefa majki w rozwój obu uczelni". KSIĄŻKA

2019

III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

W Warszawie, w Pałacu Prymasowskim, już po raz trzeci odbędzie się Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Wydarzenie jest organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w dniach 18-19 października br. W program Festiwalu - jak każdego roku - zaangażowani są Pracownicy naszej Katedry. PROGRAM

"Decydować samemu. Sfera publiczna jako locus autonomii według Jürgena Habermasa" - książka habilitacyjna ks. dra Macieja Hułasa. 12 czerwca br. Polskie Towarzystwo Socjologiczne zorganizowało prezentację najnowszej książki Pracownika naszej Katedry. W trakcie spotkania Autor odniósł się do następujących zagadnień: 1. nowoczesnej autonomii indywidualnej, osadzonej w szerszym kontekście genealogii racjonalności okcydentalnej od przełomów osiowych do Kanta; 2. okoliczności konceptualizacji sfery publicznej przez Habermasa w warunkach Adenauerowskiej RFN oraz okoliczności przezwyciężenia pesymizmu ideowego narosłego wokół sfery i opinii publicznej od Oświecenia; 3. sfery publicznej jako fenomenu historycznego i konceptu normatywnego; 4. warunków uczestnictwa w proponowanym przez Habermasa modelu sfery publicznej wobec zarzutów o jej elitarność; 5. instrumentarium generowania opinii publicznej od nowożytnej „Republic of Letters” do współczesnych systemów medialnych; 6. obszarów realizacji autonomii wyłaniających się na szerokim i złożonym horyzoncie sfery publicznej Habermasa w jej współczesnych odsłonach. Gratulujemy naszemu Koledze a Państwa zapraszamy do lektury. Książka już niebawem w księgarni Wydawnictwa KUL. WIĘCEJ

MH02MH03MH05MH10

Foto: Agnieszka Marek

"Aksjologiczne podstawy łady społeczno-gospodarczego" (autorzy: Stanisław Fel, Magdalena Zdun, Marek Wódka), to tytuł najnowszej publikacji pracowników Katedry. Książka-monografia naukowa wieńczy kilkuletni projekt badawczy, w ramach którego ukazały się artykuły poświęcone wyznaniowej ścieżce innowacji gospodarczej, znaczeniu judaizmu i chrześcijaństwa w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz kapitałowi moralnemu jako nowej kategorii, którą zajmują się współcześnie ekonomiści i socjologowie. Monografia jest też wynikiem współpracy naszego środowiska z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, który reprezentuje współautor niniejszej książki, Pani dr Magdalena Zdun. KSIĄŻKA 

 

Zapomniany skrypt ks. dr. Karola Wojtyły z katolickiej nauki społecznej zaprezentowano w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie, a wcześniej na konferencji naukowej na naszej Uczelni. Krytyczne wydanie skryptów wykładów przygotował Instytut Jana Pawła II KUL. CZYTAJ FOTO

 

100 lat socjologii w KUL. Zapraszamy do zapoznania się z impresją filmową poświęconą socjologii na naszej Uczelni. Istotnym rysem tej dyscypliny naukowej uprawianej w KUL jest jej związek z katolicką nauką społeczną. FILM 

 

2018

Jan Turowski (1917-2006). Myśl socjologiczna. Najnowsza publikacja pracowników Katedry

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się monografia wieloautorska "Jan Turowski (1917-2006). Myśl socjologiczna", red. Marek Wódka, Stanisław Fel, Lublin 2018. Książka, w sposób systematyczny, przedstawia wkład Turowskiego w główne obszary badań socjologicznych i zawiera opracowania przede wszystkich lubelskich uczonych, w znacznej mierze uczniów i współpracowników Profesora, którego setną rocznicę urodzin świętowaliśmy w minionym roku. Pokłosiem wspomnianej konferencji jest również numer Roczników Nauk Społecznych (4/2018) dedykowany pamięci naszego Mistrza. Zapraszamy do lektury. KSIĄŻKA, ROCZNIKI

 

Ks. dr Maciej Hułas zaprezentował Księgę Jubileuszową Instytutu Socjologii

Prezentacja miała miejsce 25 października i była pierwszym punktem programu ogólnopolskiej konferencji naukowej "Socjologia Polska A.D. 2018. Tradycje - Kontynuacje - Innowacje. PROGRAM KONFERENCJI, FOTO

 

Twórca Lubelskiej Szkoły Katolickiej Nauki Społecznej.

Prof. Czesława Strzeszewskiego wspomina ks. prof. Stanisław Fel

"Wolność to nieskrępowana możliwość rozwoju własnej osobowości", tak trafnie definiował tę wartość jeden z najwybitniejszych przedstawicieli socjologii KUL, prof. Czesław Strzeszewski. Na łamach "Gościa Niedzielnego" wspomina go Uczeń, ks. prof. Stanisław Fel. Zapraszamy do lektury! CZYTAJ

 

O wolontariacie słów kilka... wykład gościnny dr Katarzyny Braun

Zapraszamy Studentów - nie tylko socjologii -  na spotkanie z Panią dr Katarzyną Braun na temat możliwości zaangażowania wolontariackiego w Lublinie i okolicy. Prelekcja połączona z dyskusją odbędzie się 12 kwietnia (czwartek) o godz. 13.30 w sali C-327 (III piętro) i będzie miała charakter otwarty. Spotkanie organizują wolontariusze Instytutu Socjologii KUL. Zapraszamy serdecznie! WIĘCEJ.

 

Pracownicy Katedry z wykładami gościnnymi w Krośnie

Ponad pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów ZSP nr 5 w Krośnie wzięła udział w dwóch prelekcjach wygłoszonych przez pracowników naszej Katedry. Ks. dr Maciej Hułas poprowadził wykład Decydować samemu. W kierunku autonomii obywatelskiej, ks. dr Marek Wódka Chcesz być bogaty czy mieć pieniądze? Relacja pracy do kapitału. Przedstawianym zagadnieniom towarzyszyła prezentacja multimedialna oraz dyskusja. Kierujemy szczególne słowa wdzięczności pod adresem Pana Marka Kubita, dyrektora szkoły oraz Pani Renaty Fortuny, nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie za zorganizowanie spotkania oraz miłe przyjęcie wykładowców z KUL. Wykłady zostały poprowadzone w ramach realizowanego przez Instytut Socjologii "Projektu Edukacyjnego".

Więcej o Projekcie TUTAJ.

Wywiad z dr inż. Magdaleną Zdun.

Z naszą Absolwentką, uczestniczką seminarium doktoranckiego w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej w latach 2010-2014 rozmawia mgr Magdalena Masztalerz. Treść wywiadu na Facebooku CZYTAJ

 

2017

Zapraszamy do lektury najnowszych publikacji Pracowników:

S. Fel, M. Zdun, Judaizm i ekonomia. Związki judaizmu z życiem gospodarczym.

TEKST_ARTYKUŁU

M. Wódka, Social and Economic Significance of Moral Capital.

TEKST_ARTYKUŁU

 

"Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna"

redakcja S. Fel, M. Wódka

Z radością informujemy, że ukazała się kolejna książka pod redakcją pracowników Katedry: Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna (Wydawnictwo KUL, 2017). Książka jest monografią naukową prezentującą oryginalność ujęcia przez Prymasa Tysiąclecia wybranych zagadnień społecznych. Mimo że ma ona charakter pracy wieloautorskiej, nie jest luźnym zestawieniem przypadkowych tekstów. Na niniejszą książkę składają się opracowania najważniejszych obszarów problemowych, którymi zajmował się ks. Stefan Wyszyński poczynając od lat międzywojennych aż po aktywną działalność społeczną i pastoralną okresu PRL. Monografia jest kolejną pozycją w ramach kontynuowanego cyklu wydawniczego poświęconego Uczonym lubelskiej szkoły personalizmu społecznego (W 2013 ukazała się pierwsza pozycja "Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny"). Zachęcamy do lektury!

SPIS_TREŚCI

Setna rocznica urodzin Prof. Jana Turowskiego (1917-2006) - konferencja naukowa

29 października minęła setna rocznica urodzin śp. prof. Jana Turowskiego, wybitnego socjologa KUL, który trwale zapisał się w historii rozwoju nauk społecznych w Polsce. Jan Turowski kontynuował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tradycję polskiej socjologii humanistycznej, dokonywał syntez teoretycznych, a przede wszystkim uprawiał badania empiryczne, szczególnie przyczyniając się do rozwoju socjologii wsi, socjologii miasta, socjologii rodziny oraz socjologii migracji. Jest autorem wielu znaczących publikacji, w tym pierwszego po transformacji ustrojowej dwutomowego podręcznika socjologii. 25 października odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa mająca na celu przypomnienie sylwetki i spuścizny naukowej Jana Turowskiego – szczególnie młodszemu pokoleniu adeptów nauk społecznych – oraz dyskusję zagadnień istotnych dla rozumienia przemian współczesności, które należały do obszarów zainteresowań Jana Turowskiego i do których wniósł on twórczy wkład.

FILM PROGRAM

 

I Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej w Polsce

Pracownicy i doktoranci Katedry wzięli udział w I Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej w Polsce, który miał miejsce w dniach 5-6 października br. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Tego typu formułę namysłu nad społeczną myślą Kościoła zaproponowało Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Na dwudniowy program złożyły się wykłady, warsztaty biznesowe oraz panele eksperckie; w jednym z nich wziął udział kierownik Katedry, ks. prof. S. Fel.

RELACJA

 

Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej dla dr inż. Magdaleny Zdun

Tegoroczną laureatką Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu została dr Magdalena Zdun - adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka seminarium doktoranckiego w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL. Nagrodę wręczył Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński podczas obchodów Święta Patronalnego naszej Uczelni. Na konkurs wpłynęło 9 prac, uznanie jury zyskała książka „Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa", wydana w 2016 r.

Dr Magdalena Zdun jest absolwentką geodezji w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. M. Zdun doktoryzowała się na KUL w roku 2014 na podstawie rozprawy z zakresu koncepcji rozwoju gospodarczego i teorii innowacyjności, którą przygotowała pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Fela. Gratulujemy naszej Koleżance!

GALERIA FOTO

 

Odznaczenie państwowe dla ks. prof. Stanisława Fela

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL. Serdecznie gratulujemy!

GALERIA_FOTO

 

2016

XXXIV Dni Praw Człowieka

PROGRAM FILM

Konferencja Chrześcijaństwo a ekonomia 

PROGRAM REFERATY TVP_3_O_KONFERENCJI PRASA_O_KONFERENCJI

Sympozjum Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego

PROGRAM FOTO SPRAWOZDANIE PRASA_O_KONFERENCJI

Konferencja Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego

PROGRAM SPRAWOZDANIE FILM

2015

Konferencja Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z człowiekiem

PROGRAM

2014

Seminarium Ksiądz Profesor Franciszek Janusz Mazurek - osoba i dzieło

PROGRAM SPRAWOZDANIE FILM FOTO 

V Chrześcijański Tydzień Społeczny Jaki rozwój Polski?

PROGRAM

Konferencja Oblicza współczesnej biedy

PROGRAM KSIĄŻKA RECENZJA_KSIĄŻKI

2013

Konferencja Patria - lojalność - przynależność

PROGRAM SPRAWOZDANIE

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020, godz. 22:26 - Marek Wódka