PARTNERZY PATRONAT HONOROWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 > GALERIE ZDJĘĆ: 1; 2; 3 <  

> ETIUDA FILMOWA - 100 lat socjologii KUL<

> PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI <

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

Budynek Centrum Transferu Wiedzy

CTW, sala 114, I piętro

 

8.30 Rejestracja uczestników

9.00 Otwarcie konferencji

Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Dziekan WNS KUL, ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

Wojewoda Lubelski – dr hab. Przemysław Czarnek

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – dr Krzysztof Grabczuk

Dyrektor Instytutu Socjologii KUL, dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL

 

9.55 – 10.15

Prezentacja Księgi Jubileuszowej Instytutu Socjologii – ks. dr Maciej Hułas

 

 

10.15 – 12.00 SESJA PLENARNA:  STRUKTURY i ZMIANY SPOŁECZNE A.D. 2018

Moderator: ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL

 

Prof. Henryk Domański, IFiS PAN Mechanizmy stratyfikacji społecznej w Polsce a zmiany instytucjonalne: polityka, gospodarka i inne aspekty

Prof. Marek Szczepański, UŚ, dr hab. Anna Śliz, prof. UO, Kulturowe dylematy polskiej transformacji - między adaptacją a odrzuceniem

Prof. Wiesław Gumuła, UJ W kierunku nowego globalnego społeczeństwa: megatrendy finansjalizacji w perspektywie socjologicznej

Prof. Aniela Dylus, UKSW Trudny związek demokracji i wolnego rynku w warunkach deglobalizacji. Perspektywa katolickiej nauki społecznej

 

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

 

 

12.30 – 14.10 SESJE RÓWNOLEGŁE

 

SESJA A Rodzina, etniczność i migracje (sala CTW-114)

Moderator: dr hab. Jadwiga Plewko

Prof. Anna Kwak, UW, Od rodziny nuklearnej Talcotta Parsonsa do wielości form życia rodzinnego współcześnie

Dr hab. Anna Krasnodębska UO, Zagraniczne migracje kobiet a problem rodziny i małżeństwa

Prof. Andrzej Sadowski, UwB Tożsamość pogranicza jako kategoria socjologii pogranicza - próba reinterpretacji

Dr hab. Dobroniega Trawkowska, UAM, Kształtowanie się koncepcji pracy socjalnej z rodziną w Polsce

 

SESJA B Religia i religijność (sala CTW-217)

Moderator: dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL

Prof. Irena Borowik, UJ Sto lat rozwoju socjologii religii w Polsce na tle tendencji
światowych

Prof. Maria Libiszowska-Żółkowska, UW Nowe ruchy religijne i misje ewangelizacyjne - odwieczne tęsknoty w nowych narracjach

Ks. prof. Janusz Mariański, KUL Od socjologii religii do socjologii duchowości

Ks. prof. Sławomir Zaręba, UKSW, Reaktywacja badań etosów zawodowych w projektach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości

 

14.15 – 15.15 Obiad

 

15.15 – 16.35 SESJE RÓWNOLEGŁE

 

SESJA A Życie publiczne i partycypacja społeczna (sala CTW-114)

Moderator: dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

Dr hab. Kaja Gadowska, UJ, Sfera publiczna: funkcje i dysfunkcje

Dr hab. Marek Rymsza, ISNS UW, Jaka analiza spraw publicznych? Między socjologią stosowaną i socjologią zaangażowaną

Prof. Ewa Leś, PAN, UW, Partycypacja społeczna w akademickim dyskursie o welfare state

 

SESJA B Internet i gospodarka (sala CTW-217)

Moderator: prof. Lech Zacher, ALK

Prof. Felicjan Bylok, PCz, Nowe obszary badawcze socjologii konsumpcji

Prof. Tadeusz Popławski, PB, Postfordyzm jako forma polskiej transformacji 

Prof. Lesław Haber, WSZiB, Socjologiczne aspekty "Partnerstwa Wschodniego" w działalności naukowej KUL

 

16.35 – 17.00 Przerwa kawowa

 

 

17.00 – 18.20 SESJE RÓWNOLEGŁE

 

SESJA A Kultura i antropologia (sala CTW-114)

Moderator: Dr hab. Dariusz Wadowski

Dr hab. Leszek Korporowicz, UJ, Socjologia relacji międzykulturowych. Korzenie, dojrzewanie i przyszłość

Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, UŚ, ODWRÓCONY DEKALOG – POPĘKANA KULTURA. Socjologiczne refleksje wokół kultury i religijności

Prof. dr hab. Ewa Nowicka, UW, SWPS, Zesłańcy i badacze. Współczesne analizy przemian kulturowych w Kazachstanie

 

SESJA B Moralność i prawo ( CTW-217)

Moderator: Dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL

Prof. Wojciech Pawlik, UW Niewidzialna etyka, widzialny bliźni. O przemianach sfery moralnej we współczesnym świecie

Prof. Danuta Walczak Duraj, , Moralna przestrzeń pracy – wiodące przewartościowania

Prof. Jacek Kurczewski, UW "Konstytucja serca" czyli kulturowa treść rządów prawa

 

19.15 UROCZYSTA KOLACJA JUBILEUSZOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2018, godz. 01:45 - Tomasz Peciakowski