Encyklopedia duchowości katolickiej

Dnia 24 stycznia 2015 r. na zaproszenie dyrektora Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie (ul. Rakowicka 18a) - o. prof. dr. hab. Jerzego Wiesława Gogoli OCD, w tymże Instytucie odbyło się zebranie Rady Naukowej i Zespołu Redaktorów "Encyklopedii duchowości katolickiej" pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości - ks. dr. hab. Marka Chmielewskiego, prof. KUL.
Grono najwybitniejszych teologów duchowości, reprezentujących ważniejsze ośrodki duchowości w Polsce, od co najmniej roku pracuje nad przygotowaniem "Encyklopedii duchowości katolickiej". Dzieło to ma być wkładem środowiska polskich teologów duchowości w Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.Planowane wydanie dzieła - jesień 2016 roku.

Zobacz fotogalerię.

  

Aktualizacja: 2017-03-09  20:37:00

 

Autor: Marek Chmielewski
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, godz. 19:16 - Marek Chmielewski