KATEDRA TEOLOGII DUCHOWOŚCI SYSTEMATYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ

 

PRACOWNICY:

Kierownik:      Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

 

                      Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL

                      Ks. dr Adam Wilczyński

 

POWSTANIE:

Katedra Instytutu Teologii Duchowości KUL formalnie utworzona została przez ks. A. Słomkowskiego w 1957 roku jako Katedra Teologii Ascetycznej i Mistycznej. Od 1974 roku do końca roku akad. 1997/98 jej kierownikiem był ks. prof. dr hab. Walerian Słomka. Po jego przejściu na emeryturę, kuratorem Katedry został ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek.
 

Od roku akademickiego 2000/2001 Katedrą kieruje ks. prof dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL.

 

Katedra w obecnym kształcie powstała w 2014 roku w wyniku połączenia Katedry Teologii Duchowości Katolickiej i Katedry Życia Konsekrowanego.

 

Przy Katedrze zatrudnieni byli:
- 1977-1984 - ks. dr Zbigniew Wit
- 1981-1987 - ks. dr Stanisław Mojek (+ 2004)
- od 1988     - ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
- 1992-2013 - dr hab. Stanisław T. Zarzycki SAC, prof KUL

- od 2000     - ks. dr hab. Adam Rybicki, prof KUL

- 2014-2021 - prof. dr hab. Teresa Paszkowska (wcześniej kierownik

                       Katedry Duchowości Życia Konsekrowanego)

- od 2021     - ks. dr Adam Wilczyński

KIERUNKI BADAŃ:

 

Pracownicy Katedry, jak również uczestnicy seminariów naukowych magisterskich i doktorskich, podejmują zagadnienia fundamentalne dla naukowego uprawia teologii duchowości katolickiej, zarówno w jej wymiarze systematycznym, jak i praktycznym. Odzwierciedleniem tego są między innymi poszczególne wykłady.

Wśród wiodących kierunków badań i uprawianej dydaktyki wyróżnić należy następujące zagadnienia:

 • metodologia teologii duchowości,
 • antropologiczne podstawy duchowości,
 • biblijne i liturgiczne źródła duchowości,
 • rozwój duchowy i jego podstawowe środki (modlitwa, medytacja, kontemplacja, praktyki pobożne),
 • doświadczenie duchowe i mistyczne,
 • duchowość mężczyzny i kobiety,
 • duchowość i cielesność,
 • duchowość maryjna,

 

oraz całe spektrum problematyki życia konsekrowanego, jak:

 • teologia życia konsekrowanego,
 • teologia powołania i poświęcenia,
 • duchowość reguł zakonnych,
 • formacja do życia braterskiego, posłuszeństwa, milczenia i modlitwy,
 • psychologia w kierownictwie duchowym.
Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2021, godz. 10:21 - Jan Miczyński