Działalność naukowa w Sekcji Teologii Duchowości

 

Instytut prowadzi szeroki zakres badań nad duchowością katolicką, z uwzględnieniem jej polskiej specyfiki oraz odniesień do innych duchowości. Zasadnicze kierunki badań to:

 

 • metodologia teologii duchowości,
 • biblijne i teologiczne podstawy duchowości,
 • duchowość stanów życia w Kościele,
 • sakramentalny i maryjny wymiar życia duchowego,
 • historia duchowości chrześcijańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskiej duchowości, 
 • duchowość Wschodu,
 • duchowość życia konsekrowanego,
 • wzajemne relacje duchowości i mediów.

 

Od 1976 roku, z inicjatywy ks. prof. Waleriana Słomki, który powołał do życia Sekcję Teologii Duchowości (obecnie Instytut) i kierował nią przez wiele lat, corocznie odbywają się Tygodnie Duchowości (obecnie: Dni Duchowości), poświęcone ważnym zagadnieniom duchowym, które starają się odpowiedzieć na najbardziej aktualne potrzeby Kościoła i dzisiejszego człowieka. Cieszą się one dużym zainteresowaniem studentów, katechetów, profesorów z innych ośrodków teologii duchowości w Polsce, jak również społeczeństwa miasta Lublina. Odczyty z sympozjum wraz ze studiami uzupełniającymi publikowane są w serii wydawniczej „Homo meditans" (do roku 2008 ukazało się 29 tomów). Jej kontynuację stanowi seria "Spiritualitas" (wydano 4 tomy). Ponadto w ciągu roku pod auspicjami Instytutu odbywają się liczne sympozja i sesje naukowe o charakterze zarówno lokalnym, jak też ogólnopolskim, organizowane głównie we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Teologów Duchowości.

 

Ważnym przejawem aktywności naukowo-badawczej są liczne publikacje pracowników Instytutu. W ostatnich latach wydano kilkadziesiąt publikacji książkowych, autorskich i zbiorowych, a także zapoczątkowano nową serię wydawniczą „Homo orans" (2000 r.) poświęconą modlitwie. Od 1992 roku w cyklu „Roczników Teologicznych" ukazuje się zeszyt nr 5, redagowany przez pracowników Instytutu.

 

Tematy badań naukowych podejmowanych przez pracowników Sekcji

 • chrystologia egzystencjalna w doświadczeniu i nauczaniu bł. Elżbiety od Trójcy Świętej,
 • duchowość rodziny chrześcijańskiej,
 • formacja do posłuszeństwa,
 • Homo orans, t. 9
 • medytacja chrześcijańska a medytacje dalekowschodnie,
 • nurt mistyczno-kontemplacyjny w duchowości chrześcijańskiej,
 • rozeznawanie duchowe,
 • teologia powołania,
 • duchowość alberioniańska,
 • zarys historii i teologii polskiej duchowości katolickiej.
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2023, godz. 11:08 - Jan Miczyński