Nagroda i wyróżnienie Feniks 2022

W tegorocznej, dwudziestej piątej edycji Nagrody "Feniks" Stowarzyszenia Wydawców Katolickich nagrodę główną w kategorii „seria wydawnicza / dzieła zebrane” uzyskał cykl publikacji Staropolski dramat i dialog religijny pod redakcją naukową dr hab. Justyny Dąbkowskiej-Kujko, wydawany przez Towarzystwo Naukowe KUL. 

Wyróżnienie w kategorii "tłumacz" Kapituła Nagrody Feniks 2022 przyznała książce: Francesco Sacchini, De ratione libros cum profectu legendi libellus. O owocnym sposobie czytania książek. Edidit, in linguam Polonam traduxit, praefatione annotationibusque instruxit Wiesław Pawlak. Wydał, przełożył oraz wstępem i przypisami opatrzył Wiesław Pawlak, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2021.

Nagrody FENIKS Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznawane są od 1999 roku. Do tegorocznej edycji Nagrody zgłoszono ponad 250 publikacji w 19 kategoriach tematycznych.

Beyond Devotion

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Vandenhoeck & Ruprecht Verlage ukazała się monografia Beyond Devotion. Religious and Literary Communities in the 16th and 17th Century Polish-Lithuanian Commonwealth. Texts and Contexts, red. Łukasz Cybulski, Kristina Rutkovska, Göttingen 2022. Współautorami książki są pracownicy Katedry Historii Literatury Staropolskiej KUL: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, prof. KUL dr hab. Agnieszka Czechowicz i prof. KUL dr hab. Wiesław Pawlak. Więcej informacji na stronie wydawnictwa [spis treści]

 

Grant NPRH dla Pani prof. dr hab. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee otrzymała grant NPRH na "Tłumaczenie na język angielski monografii W stronę Albionu. Studia z dziejów polsko-brytyjskich związków literackich w dobie wczesnonowożytnej". 

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

FENIKS 2020

Z przyjemnością informujemy, że książka: Simon Simonides Leopoliensis/Szymon Szymonowic, Castus Ioseph. Niewinny Józef, wyd., przekł. i oprac. Izabela Bogumił, red. nauk. tomu Zofia Głombiowska, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2019 (Staropolski Dramat i Dialog Religijny, red. J. Dąbkowska-Kujko, t. 4) otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich za rok 2020 w kategorii "Tłumacz FENIKSA".

 

Nagrody FENIKS Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznawane są od 1999 roku. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 350 książek, a nagrody przyznano łącznie w 19 kategoriach - podkreśla prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ks. Roman Szpakowski SDB.

Nowości wydawnicze

W ostatnim czasie ukazały się:

  • Justyna Dąbkowska-Kujko, "Lingua" Erazma z Rotterdamu. Cztery studia. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2022, ss. 249. 
  • Francesco Sacchini, De ratione libros cum profectu legendi libellus. O owocnym sposobie czytania książek. Edidit, in linguam Polonam traduxit, praefatione annotationibusque instruxit Wiesław Pawlak. Wydał, przełożył oraz wstępem i przypisami opatrzył Wiesław Pawlak, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2021, ss. 236 ("Źródła i monografie" 516).
  • piąty i szósty tom serii "Staropolski Dramat i Dialog Religijny" (red. J. Dąbkowska-Kujko), zawierające polską i łacińską wersję jednego z najważniejszych dialogów religijnych drugiej połowy szesnastego wieku: Marcin Kromer/Martinus Cromerus, Rozmowy Dworzanina z Mnichem (wyd. i oprac. Justyna Dąbkowska-Kujko, Piotr Kociumbas, red. nauk. tomu Elwira Buszewicz, TN KUL, Lublin 2021, ss. 658); Monachus, sive Colloquiorum de religione libri quattuor, binis distincti dialogis (wyd. i oprac. Agnieszka Dziuba, Wojciech Kopek, Krzysztof Mogielnicki, red. nauk. tomu Jakub Pigoń, TN KUL, Lublin 2021, ss. 940). 
  • zbiór studiów: Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej, red. nauk. Elwira Buszewicz, Justyna Dąbkowska-Kujko, Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, ss. 482. [spis treści]
  • czterdziesty siódmy tom "Biblioteki Pisarzy Staropolskich": Wespazjan Kochowski, Ogród Panieński, wyd. Roman Mazurkiewicz, Wiesław Pawlak, Warszawa 2019, ss. 943;
  • czwarty tom serii "Staropolski Dramat i Dialog Religijny" (red. J. Dąbkowska-Kujko): Simon Simonides Leopoliensis/Szymon Szymonowic, Castus Ioseph. Niewinny Józef, wyd., przekł. i oprac. Izabela Bogumił, red. nauk. tomu Zofia Głombiowska, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2019 (Staropolski Dramat i Dialog Religijny, t. 4)
  • czterdziesty czwarty tom "Biblioteki Pisarzy Staropolskich": Erazm z Rotterdamu, Anonim, Księgi, które zową język, wyd. Justyna Dąbkowska-Kujko, Warszawa 2019, ss. 783

 

 

 

obraz-natury-w-kulturze-intelektualnej-literackiej-i-artystycznej-doby-staropolskiej

 

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022, godz. 09:28 - Wiesław Pawlak