ROK AKADEMICKI 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY

 

Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, kierownik Katedry

Piątek

12.30-14.00 Sarmaci i świat. Komparatystyczna lektura dawnej poezji polskiej, konw., CN-101

14.30-16.00 konsultacje, CN-218

Sobota

11.00-14.00 Seminarium doktorskie (raz w miesiącu), CN-218

 

Dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL

Wtorek

9.10-10.50 Antyczna teoria literatury i jej recepcja, konw., GG-313
10.50-12.30 Seminarium licencjackie I, CN-218

12.30-14.10 Historia literatury staropolskiej, ćw., gr. 1, CN-203

14.10-15.00 Etyka i polityka w literaturze epok wczesnonowożytnych, wykł., CN-203

Środa

12.30-14.10 Edytorstwo naukowe wobec literaturoznawstwa, konw., CN-P01

 

Dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL

Poniedziałek

12.30-14.00 Konsultacje, CN-218

15.50-17.30 Historia literatury staropolskiej, ćw., gr. 2, CN-P10

17.30-19.00 Z dziejów plagiatu w europejskim piśmiennictwie wczesnonowożytnym, wykł., CN-218 (co dwa tyg.)

Czwartek

8.20-10.00 Historia literatury polskiej (do oświecenia), ćw., gr. 1, CN-101

10.-11.40 Historia literatury polskiej (do oświecenia), ćw., gr. 2, CN-101

11.40-13.20 Historia literatury staropolskiej, wykł., CN-202

15.00-16.00 Konsultacje, CN-218

Piątek

8.20-10.00 Historia książki, wykł., GG-110B

 

Dr hab. Agnieszka Czechowicz

Urlop

 

Dr Barbara Niebelska-Rajca

Wtorek

13.20-15.00 Wstęp do badań literackich, konw., gr. 2, GG-248

15.00-16.40 Wstęp do badań literackich, konw., gr. 1, CTW-216

16.40-18.20 Analiza retoryczna tekstów użytkowych, ćw., GG-110B

18.20-20.00 Warsztaty redakcyjno-stylistyczne, konw., CN-202

Środa

10.00-11.40 Projekt: Antyczna krytyka artystyczna, warszt., CN-218

11.40-13.20 Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień literackich i estetycznych, konw. (e-laerning), CN-218

 

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, godz. 22:02 - Wiesław Pawlak