STRONY JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH PROWADZĄCYCH BADANIA NAD LITERATURĄ STAROPOLSKĄ 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski: Katedra Historii Literatury Staropolskiej

 

Uniwersytet Jagielloński: Katedra Historii Literatury Staropolskiej

 

Uniwersytet Warszawski: Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika:Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: Zakład Literatury Staropolskiej

 

Uniwersytet Łódzki: Katedra Historii Literatury Staropolskiej i Nauk pomocniczych

 

Uniwersytet Rzeszowski: Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: Pracownia Literatury Staropolskiej i Oświecenia

 

Uniwersytet Śląski: Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki

 

Uniwersytet Śląski: Zakład Histrii Literatury Średniowiecza i Renesansu

 

Uniwersytet Opolski: Zakład Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej

 

Uniwersytet Szczeciński: Zakład Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej

 

Uniwersytet Zielonogórski: Zakład Literatury Dawnej, Bibliotekoznawstwa i Edytorstwa

 

Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Zakład Literatury Dawnej

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie: Katedra Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej

 

Instytut Badań Literackich PAN: Pracownia Literatury Średniowiecza

 

Instytut Badań Literackich PAN: Pracownia Literatury Renesansu i Baroku

 

STRONY BIBLIOTEK UNIWERSYTECKICH 

 

Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Biblioteka Uniwersytetu Białostockiego

 

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

 

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

 

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego

 

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Biblioteka Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

 

Biblioteka Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

STRONY BIBLIOTEK NAUKOWYCH

 

Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

 

Biblioteka Gdańska PAN

 

Biblioteka Kórnicka PAN

 

Biblioteka Narodowa w Warszawie

 

Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu

 

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

 

Biblioteka Śląska w Katowicach

 

Książnica Pomorska w Szczecinie

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi

 

STRONY BIBLIOTEK CYFROWYCH ORAZ POZOSTAŁE BAZY INTERNETOWE

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Gdańskiej PAN

 

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie

 

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych

 

Ekslibris - Biblioteka Internetowa

 

Polska Biblioteka Internetowa

 

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

 

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa

 

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

 

Akademicka Biblioteka Cyfrowa ABC Kraków

 

Akademicka Biblioteka Internetowa UAM

 

Czytelnia Wirtualna KUL

 

Biblioteka Cyfrowa UMCS

 

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

 

e-Kolekcja Czasopism Polskich

 

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE)

 

Serwis edukacyjny „Staropolska on-line”

 

Skarby Literatury Polskiej serwisu "Polska.pl"

 

GOOGLE Books

 

Zbiory serwisu eBook.pl

 

Projekt „Mickiewicz w sieci"

 

Biblia Tysiąclecia — wydanie IV html

 

STRONY NARODOWYCH BIBLIOTEK ZAGRANICZNYCH

- projekt biblioteki cyfrowej łączący instytucje, ich zasoby i bazy danych w jedną całość. Jeden z projektów inicjatywy bibliotek cyfrowych sponsorowanych przez National Science Foundation / Univ. of California Santa Barbara.
 
- projekt Narodowej Biblioteki Cyfrowej Stanów Zjednoczonych; historia Ameryki na podstawie dokumentów źródłowych: drukowanych, dźwiękowych, wideo.
 
- serwis ok. 10 tys. książek z wielu dziedzin, głównie autorów francuskich i szwajcarskich; baza minerałów z ich klasyfikacją i zdjęciami.
 
- elektroniczne wersje średniowiecznych rękopisów (VII-XV w.) z opactwa St. Gallen.

 

ELIB - Electronic Libraries Programme

- projekty bibliotek elektronicznych m.in.: cyfrowe archiwa, dostęp do źródeł elektronicznych, elektroniczne dostarczanie dokumentów.

 

FYI France

- źródła, usługi, informacje dotyczące bibliotek i publikowania informacji on-line we Francji i Europie.

 

Gallica

- serwis prowadzony przez Bibliotekę Narodową w Paryżu we współpracy z Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Człowieka, Mediateką, Uniwersytetem d'Orsey, Politechniką Paryską; celem projektu jest digitalizacja dokumentów związanych z literaturą, historią i kulturą Francji; kolekcje tworzą dokumenty elektroniczne, obrazy, teksty.

 

National Digital Library Program Library of Congress

- program Biblioteki Kongresu USA; cyfrowa reprodukcja źródeł historycznych Stanów Zjednoczonych - muzyki grup etnicznych, nagrań dźwiękowych, map, filmów, fotografii.

 

PANDORA - Preserving and Accessing Networked DOcumentary Resources of Australia

- strona prowadzona przez Australijską Bibliotekę Narodową; kolekcja książek, dokumentów i zarchiwizowanych czasopism z wielu dziedzin.

 

The British Library Collections

- bogata kolekcja zdigitalizowanych zasobów Brytyjskiej Biblioteki Narodowej; rękopisy, mapy, nuty, zbiory filatelistyczne, muzyczne (dźwiękowe), skarby BL, m.in.: "Magna Carta", "Gutenberg Bible", zdigitalizowane kolekcje narodowe w zbiorach BL - Europy, Ameryki, Azji i Pacyfiku.

 

The Koninklijke Bibliotheek in The Hague Web exibitions

- projekt Biblioteki Narodowej Holandii; kolekcja średniowiecznych rękopisów, atlasy XVII-XVIII w., baza danych opisów katalogowych iluminowanych rękopisów i opisów ilustracji.

 

UKOLN - The UK Office for Library and Information Networking

- centrum zarządzania cyfrową informacją / Univ. of Bath.

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2012, godz. 13:03 - Jarosław Bedyniak