Bieżące

Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL zaprasza na międzynarodową konferencję naukową Cervantes w kulturze europejskiej, polskiej i lubelskiej, która odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-102. Wydarzenie jest wpisane w program obchodów 400. rocznicy śmierci Miguela de Cervantesa.

W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Collegium Norwidianum KUL, sala CN-208, odbędzie się IV Zjazd Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS. W ramach konferencji przewidziane są referaty z zakresu psychologii międzykulturowej oraz wykład otwarty. Do udziału w konferencji została zaproszona prof. Debi Roberson (University of Essex, UK) światowej klasy badaczka, która wygłosi wykład How much does culture contribute to the categorization of colors and facial expressions of emotion?.

 

Więcej...

Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL zaprasza na VI Dzień Kulturoznawcy, który odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-302. Tematem tegorocznego wydarzenia są Różne oblicza tożsamości kulturowej. Wydarzenie dopełniać będzie wystawa pt. "Koloroskop" prezentująca prace plastyczne wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie.

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, Instytut Teologii Fundamentalnej KUL w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Katedra Nauk o Rodzinie Wydziału Pedagogicznego UR, Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Komitet Teologii PAN Oddział w Lublinie, Wydział IV Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego zapraszają na ogólnopolską konferencję Wiarygodne oblicze Kościoła w Polsce. 1050. rocznica chrztu, które odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a.

 

Program

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej KUL oraz Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej KUL zapraszają na wykład Łukasza Krzyszczuka Kameleon w egzegezie św. Hieronima (In. Soph. 2, 12-15). Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. w Collegium Norwidianum KUL, sala CN-208, o godz. 18.00. Spotkanie wpisuje się w cykl Posiedzeń Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim.

Ruszyła rekrutacja na szkolenia w ramach projektu LUK II (Lubelski Uniwersytet Kompetencji). Zgłoszenia do I edycji przyjmowane są do 29 kwietnia 2016 r.

 

Więcej informacji...

17.04.2016 - 21.04.2016

XLVIII Tydzień Eklezjologiczny

Koło Naukowe Teologów zaprasza na XLVIII Tydzień Eklezjologiczny Między teologią a pobożnością. „Prawda wiodąca do życia w pobożności” (Tt 1,1), który odbędzie się w dniach 18-21 kwietnia 2016 r. Konferencji naukowej będą towarzyszyły wydarzenia kulturowe: warsztaty z Pawłem Królakiem, prezesem Towarzystwa Biznesowego Lubelskiego i Coraz Lepszej Firmy, spotkanie autorskie z dr Elżbietą Wiater oraz koncert organowy Stanisława Diwiszka. Częścią Tygodnia będzie także Panel studencko-doktorancki „Iuvenes Errantes”.

 

Więcej informacji

Instytut Filologii Polskiej KUL w dniach 18-22 kwietnia 2016 r. organizuje Święto Polonistyki (3 lata do 100!). Wydarzeniu towarzyszyć będzie ogólnopolska konferencja naukowa Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki. Część 2, która odbędzie się w dn. 18-20 kwietnia 2016 r.

Instytut Filologii Klasycznej KUL w dniach 18-27 kwietnia 2016 r. organizuje warsztaty z języka, literatury i kultury starożytnej Grecji.

Wydział Filozofii KUL zaprasza na serię wykładów z cyklu Stanisław Kamiński Memorial Lectures. Tegoroczną edycję wykładów The Tradition of Critical Philosophy w dniach 11-29 kwietnia 2016 r. poprowadzi Profesor John Skorupski (Professor of Moral Philosophy, University of St Andrews).

 

Więcej...

Uniwersytet Otwarty KUL zaprasza maturzystów na bezpłatne, intensywne powtórki przedmaturalne z języka polskiego i matematyki oraz z historii sztuki i następujących języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i łaciny. Zajęcia odbywać się będą w pięć wiosennych sobót (począwszy od 19 marca 2016 r.), a ich zwieńczeniem w dniu 27 kwietnia 2016 r. będzie Ostatnia Deska Ratunku, czyli wielka powtórka z języka polskiego i matematyki specjalnie przygotowana dla uczestników Dnia Otwartego KUL.

 

Więcej...

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na VII edycję otwartych wykładów o sztuce Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności.

Wkrótce

Konferencja „Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe"Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe",  która odbędzie się 21 i 22 września 2021 r. Konferencja odbędzie się w formie online na platformie MS Teams z udziałem gości z zagranicy.