Bieżące

Specjalizacja Katechetyki Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL zaprasza w dniach 16-17 listopada 2012 r. na XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. Catechetica Porta Fidei - Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

Rada Doktorantów KUL zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję Doktorantów, która odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2012 r. Celem spotkania jest integracja środowisk młodych naukowców będących na początku swojej kariery akademickiej, jak również zorganizowanie forum wymiany myśli i poglądów. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich doktorantów, którzy chcieliby podzielić się wynikami swoich badań oraz czerpać z doświadczenia innych, w tym cenionych profesorów.

Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych oraz Katedra Teorii Poznania KUL zapraszają w dniach 15-16 listopada 2012 r. na konferencję pt. Komunikacja i mindreading. Badania porównawcze ludzi i zwierząt. Szczegóły na www.kul.pl/mind.

W dniach 19 - 20 listopada 2012r. odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej", organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL. Obrady odbywać się będą w CN-208. Patronat medialny nad inicjatywą objęły pisma "Katecheta" i "Wychowawca" oraz katolickie radio "eR". Program konferencji

Więcej informacji

Instytut Jana Pawła II KUL w dniu 22 listopada, o godz. 16:00 zaprasza do udziału w konwersatorium pt. Religia w kontekście postmodernizmu,którego gościem będzie ks. prof. dr hab. Jan Sochoń (UKSW).

13.11.2012 - 17.11.2012

Zmarł Profesor Jerzy Starnawski

9 listopada 2012 r. zmarł Prof. dr hab. Jerzy Starnawski, wybitny historyk literatury polskiej i polsko- łacińskiej związany z KUL. Msza św. żałobna zostanie odprawiona dn. 17 listopada o godz. 11.00 w Kościele Akademickim KUL.

Studenci Instytutu Filologii Angielskiej KUL, pod opieką dr. Andrzeja Antoszka, wykonali tłumaczenia wybranych filmów festiwalowych podczas American Film Festival, który odbył się w dn. 13-18 listopada 2012 r. we Wrocławiu.

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Kierownik Kursu dokształcającego w zakresie prawa amerykańskiego zapraszają na cykl wykładów pt. Administrative law, które poprowadzi Pani adwokat z Wisconsin - Mary Lynne Donohue (J.D.).  Wykłady odbędą się w języku angielskim, zgodnie z harmonogramem załączonym na stronie internetowej www.kul.pl/prawo/cpa (zakładka: „Kursy intensywne”).

Dostępny jest już 99 numer kwartalnika ETHOS, którego wiodącym tematem jest namysł nad czasem i wiecznością. 

Redakcja dedykuje numer „pamięci Arcybiskupa Józefa Życińskiego z wdzięcznością za bogatą refleksję nad sensem ewolucji kosmosu i kulturowej odysei człowieka”.

Wkrótce

Wydział Filozofii zaprasza do udziału w 4th Chinese-Polish Workshop on Applied Logic.

 

Workshop, który odbędzie się na KUL 17-18 sierpnia 2020 r., jest organizowany we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polską Akademią Nauk i uniwersytetami z Chin - Bejing Normal University, Zhejiang University in Hangzhou, Tsinghua University Beijing i Sun Yat-Sen University, Guangzhou.

 

Szczegóły na stronie www.philosophy.kul.pl/cpal.

08.09.2020 - 13.09.2020

IV Letnia Szkoła Kognitywistyki

Kognitywistyka KUL i Wydział Filozofii zapraszają na IV Letnią Szkołę Kognitywistyki, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym 9-12 września 2020 r. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest "Metafory ucieleśnione". W trakcie tegorocznych warsztatów znawcy tej problematyki – lingwiści, językoznawcy, logicy, medioznawczy, filozofowie, muzykolodzy – przedstawią swoje ujęcia teoretyczne metaforyczności (także pokrewnych zjawisk jak stapianie się pojęciowych domen) oraz metody badawcze stosowane do bardzo szczególnych doświadczeń.

 

Serdecznie zapraszamy!

lsk.kul.pl