Bieżące

Katedra Pedagogiki Katolickiej na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli organizuje w dniu 24 marca 2015 r. IV Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat Praworządność: wczoraj, dziś i jutro. Miejsce konferencji: Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 6. Zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres pedagogika@pedkat.pl do dnia 14 marca br.

 

W dniach 9-12 marca 2015 r. Koło Naukowe Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa oraz Koło Filozoficzne Studentów KUL zapraszają na LVII Tydzień Filozoficzny pod hasłem Antropologia na rozdrożu.

Wkrótce