IV Lubelskie Spotkania Antropologiczne – Lublin 2015


Katedra Socjologii Kultury i Religii WNS KUL i Zakład Socjologii PSW
im. Papieża Jana Pawła II zapraszają na ogólnopolską konferencję Wyzwania
i dylematy współczesnej antropologii kultury. Skazani na krytykę kulturową?

w ramach IV Lubelskich Spotkań Antropologicznych. Konferencja odbędzie się 29 kwietnia 2015 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Niektóre współczesne opracowania antropologiczne stawiane są często
w jednym rzędzie z dziełami literackimi i tym samym poddawane są krytyce literackiej /szerzej kulturowej/ przyjmującej kryteria właściwe dla literatury faktu, jak i fikcji. Tak więc, badacz przestaje być tylko bezstronnym obserwatorem, a jego zaangażowanie  sprawia, że porusza się na granicy  literatury i sztuki.  Można rzec, że „Antropologia zaopatruje literackie teksty
w obrazy, egzotyczne kolory, tematy i teorie na temat historii, ewolucji
i rozwoju ale to co literackie i figuratywne radykalnie - z kolei – zmienia antropologiczne dyskursy”.
Sytuacja ta sprawia, że na nowo, jak się wydaje, należałoby przemyśleć następujące kwestie:

  • jawne „uwikłania” antropologa;
  • istota kultury;
  • istota społeczeństwa;
  • struktury, symbole i znaczenia;
  • relatywizm – obszary kontestacji;
  • nowe obszary badań antropologicznych;
  • ramy religijnej narracji – budowanie transkulturowych całości (Jensen), itp.

     

Wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką serdecznie zapraszamy.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 marca 2015 roku (e-mail: konferencja.kul@wp.pl). Szczegółowe informacje na temat konferencji wraz
z programem będą na bieżąco uzupełniane na stronie internetowej Katedry Socjologii Kultury i Religii (www.kul.pl). W sprawach organizacyjnych prosimy
o kontakt z Panią mgr Pauliną Mąkosą (nr tel. 886 014 295, e-mail: konferencja.kul@wp.pl).

 

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2016, godz. 11:58 - Krzysztof Jurek