Aktualności / Wydarzenia

Nagrody i wyróżnienia FENIKS 2022 dla pracowników KUL

Feniks 2022Publikacje z obszaru szeroko pojętej humanistyki i teologii, których autorami bądź redaktorami są pracownicy KUL, otrzymały nagrody i wyróżnienia FENIKS 2022, którymi Stowarzyszenie Wydawców Katolickich od 1999 roku honoruje najbardziej wartościowe osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Na liście laureatów znalazły się książki opublikowane  przez Wydawnictwo KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, a także Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Laureatów poznaliśmy w sobotę 1 października 2022 r. w katedrze polowej podczas corocznych Targów Wydawców Katolickich w Warszawie.

Nagrody:

 • w kategorii „Historia”: Kościół w epoce Wędrówek Ludów. T. 1. Kościół w szczytowej fazie Wędrówek Ludów, bp Jan Śrutwa, Towarzystwo Naukowe KUL
 • w kategorii „Kościół wobec współczesności”: Nowa Ewangelizacja w nauczaniu Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, ks. Michał Jędrzejski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021
 • w kategorii „Muzyka chrześcijańska klasyczna”: Simon Ferdinand Lechleitner, Dialogus de Passione Christi Domini ex F, wstęp i oprac. Andrzej Gładysz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021
 • w kategorii „Nauki kościelne”: Osoba, społeczność, demokracja. W poszukiwaniu personalistycznych podstaw władzy społecznej, Wojciech Wojtyła, Towarzystwo Naukowe KUL
 • w kategorii „Seria”: Staropolski dramat i dialog religijny, Justyna Dąbkowska-Kujko, Towarzystwo Naukowe KUL
 • w kategorii „Tłumacz”: Maioris ad limina templi…Poezja epigraficzna epoki karolińskiej. Badania i przekłady, ks. Tadeusz Gacia, ks. Jarosław M. Marczewski, Agnieszka Strycharczuk, Towarzystwo Naukowe KUL

 Wyróżnienia:

 • w kategorii „Edytorstwo”: Teatr Miejski w Lublinie (1944-1949), Źródła - nieznane fakty - repertuar - recepcja krytyczna, Elżbieta Stoch, Wydawnictwo KUL
 • w kategorii „Historia”: Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej, Mieczysław Ryba, Instytut Pamięci Narodowej
 • w kategorii literackiej: Gustaw Zieliński, Panna włościanka, opracowanie Małgorzata Król, Katarzyna Wasak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021
 • w kategorii „Publicystyka religijna”: Rok liturgiczny z Chrystusem i świętymi, ks. Zdzisław Janiec, Towarzystwo Naukowe KUL
 • w kategorii „Seria”: „Analiza składniowa greckiego tekstu Ewangelii według św. Marka. Część I – III”, Andrzej Piwowar, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021 oraz Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie [t.XIV (2021), nr 1; t.XIV (2021), nr2], Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • w kategorii „Tłumacz”: De ratione libros cum profectu legendi libellus. O owocnym sposobie czytania książek, Francesco Sacchini, wydał, przełożył oraz wstępem i przypisami opatrzył Wiesław Pawlak, Towarzystwo Naukowe KUL.