Aktualności / Wydarzenia

S. prof. Beata Zarzycka w „L’Osservatore Romano” o relacjach w życiu zakonnym

Wartość naszej posługi zależy od tego, jak bardzo ufamy Bogu i czy potrafimy być blisko ludzi tam, gdzie stawia nas Bóg, oddając siebie dzień po dniu – przypomina siostra prof. Beata Zarzycka, psycholog religii i prorektor KUL, która z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego napisała artykuł do watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano”. Nie możemy czekać na idealne warunki, lepsze czasy i przemianę trudnych sióstr i braci – podkreśla siostra, przedstawiając wartość relacji w życiu zakonnym.

Relacje z ludźmi – jak przekonuje siostra Zarzycka – rodzą się z relacji z Bogiem, a ich budowanie powinno zacząć się od modlitwy. – Bliskość we wspólnocie ma swoje źródło w Bogu, a uprzywilejowanym miejscem Jego spotykania jest modlitwa – pisze s. Zarzycka, zaznaczając, że przez modlitwę Bóg kształtuje w nas otwartość na innych i postawę gotowości do służby.

Siostra prorektor KUL ds. nauki i kadr zwraca też uwagę, że dojrzałe relacje międzyludzkie są świadomymi wyborami, które prowadzą do oddania siebie. Zdolność do budowania bliskich relacji wiąże się z osobistym rozwojem duchowym przypomina.

W pogłębianiu więzi we wspólnocie zakonnej ważną rolę odgrywają znaczenia nadawane relacjom – stwierdza psycholog religii i zaznacza, że w życiu wspólnotowym ważna jest stała troska o budowanie relacji w oparciu o naukę płynącą z Ewangelii. Prorektor KUL podkreśla też, że przyjęcie drugiej osoby zależy od zaufania Bogu: To On kształtuje w nas ewangeliczną kulturę relacji.

Ponadto siostra profesor przestrzega przed redukowaniem życia wspólnoty konsekrowanych tylko do wymiaru zewnętrznego. Gdy we wspólnocie brakuje sensów ewangelicznych, wspólnota wprowadza je z zewnątrz, np. ustalając prawa i regulacje. Nadmierne skodyfikowanie reguł życia wspólnoty, świadczy o słabości wzajemnych relacji. Zasady są potrzebne, ale nie mogą zabierać przestrzeni do swobodnego życia – podkreśla s. Zarzycka.

Wspólnota zakonna jest miejscem misji, ale posługi nie można sprowadzić jedynie do tego, co robimy – pisze siostra Zarzycka. – Posługa opiera się na zaufaniu Bogu i poleganiu na Nim, a później na wykonywaniu zadań. Wartość naszej posługi nie zależy od stopnia skomplikowania zadań. Ale od tego, jak bardzo ufamy Bogu i czy potrafimy być blisko ludzi na tym odcinku życia, na którym stawia nas Bóg, oddając siebie dzień po dniu – dodaje prorektor KUL.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. Kościół modli się wtedy za osoby, które oddały swoje życie w służbę Bogu i ludziom. Dzień ten, w 1997 r., ustanowił św. Jan Paweł II. Zgodnie z informacjami KAI, w Polsce Dzień Życia Konsekrowanego świętować będzie dziś ok. 30 tys. osób. Największą grupę osób konsekrowanych w Polsce stanowią kobiety – siostry zakonne żyjące w zgromadzeniach czynnych, czyli nastawionych na współdziałanie z Kościołem w pracy apostolskiej. Według danych sprzed roku, z 31 grudnia 2021 r. w Polsce obecnych jest 105 zgromadzeń zakonnych o różnych charyzmatach i bardzo zróżnicowanej liczebności.