Aktualności / Wydarzenia

Grant z ARiMR w ramach działania „Współpraca” dla Instytutu Nauk Biologicznych

Miło nam poinformować, że w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu „Współpraca” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała finansowanie na realizację projektu badawczo-wdrożeniowego pt. „Innowacyjny system zarządzania produkcją roślinną ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji pracy maszyn, nawożenia oraz ochrony bioróżnorodności gleb eksploatowanych rolniczo”. Efektem projektu będzie nowa aplikacja sugerująca rolnikowi optymalną dawkę nawożenia azotowego by uzyskać jak najlepszy efekt ekonomiczny, zachowując żyzność i bioróżnorodność gleb.

Projekt będzie realizowany w konsorcjum: przedsiębiorstwo rolnicze - CGFP Sp. z o.o. Wojnowie, uczelnia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie i firma informatyczna - GSOC Sp. z o.o. w Warszawie.

Liderem projektu jest CGFP Sp. z o.o. Naukowcy z KUL (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych) będą odpowiedzialni za kompleksową analizę gleb w zakresie ich cech chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych. Dane laboratoryjne będą wykorzystane w systemie sztucznych sieci neuronowych ANN, sterujących projektowaną aplikacją, której niewątpliwym atutem będzie oparcie na rzeczywistych wartościach pomiarowych, rejestrowanych w glebach rolniczych.

Gratulujemy!