Dr Anna Barańska, pracownik Instytutu Historii KUL, otrzymała Nagrodę "Przeglądu Wschodniego" za rok 2009 w kategorii dzieł krajowych za książkę Między Petersburgiem a Rzymem. Kościół a Państwo w dobie Królestwa Kongresowego (1815-1830).

W poprzednim roku tę samą nagrodę otrzymał za swą rozprawę habilitacyjną dr hab. Rafał Wnuk, obecnie również pracownik Instytutu Historii KUL.


autor informacji: dr hab. Mirosław Filipowicz, Dyrektor Instytutu Historii KUL

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2011, godz. 08:43 - Liliana Kycia