Prof. Lechosław Lameński laureatem Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury

lamenski_lechoslaw Z radością informujemy, że Profesor Lechosław Lameński został laureatem Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury za całokształt działalności.

 

Prof. Lechosław Lameński jest związany z KUL od 1968 roku, kiedy podjął studia na historii sztuki. Doktorat uzyskał w Instytucie Historii Sztuki PAN (1983), a habilitację na KUL (1998). W 2008 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Przez ponad dwadzieścia lat kierował Katedrą Historii Sztuki Nowoczesnej, pełnił także funkcję Dyrektora Instytutu Historii Sztuki KUL (1999-2005). Jest członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN, członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz członkiem-korespondentem Towarzystwa Naukowego KUL. Pełni funkcję prezesa lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz redaktora działu plastyki i historii sztuki kwartalnika literacko-artystycznego „Akcent”. Publikował także na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Art & Bussines”, „Znaku” i „Biuletynu Historii Sztuki”.

 

Jest znawcą sztuki polskiej ostatnich dwóch stuleci, przede wszystkim rzeźby i architektury. Autorem ponad 300 publikacji: książek, artykułów i recenzji. Publikacje książkowe poświęcił m.in. rzeźbiarzom Stanisławowi Szukalskiemu oraz jego uczniom ze Szczepu Rogate Serce, a także Tomaszowi Oskarowi Sosnowskiemu, tworzącemu w XIX-wieku w Rzymie. Jest trzykrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa dla młodych historyków sztuki. Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.


Serdecznie gratulujemy!


Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Krzysztofa Kauchy

kaucha Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 lipca 2021 r.  ksiądz dr hab. Krzysztof Kaucha otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy! 


Nominacja profesorska dla dr hab. Magdaleny Pyter

prof. PyterPostanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 lipca 2021 r.  pani dr hab. Magdalena Pyter otrzymała tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

 

Serdecznie gratulujemy!


Granty z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Miło nam poinformować, że dwa projekty zgłoszone przez KUL otrzymały finansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MEiN.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Uniwersalia 2.2, na przekłady naukowe na język polski najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, grant Epopeja metafizyczna - Periphyseon Eriugeny w całości po polsku” otrzymała prof. Agnieszka Kijewska. Ogółem do tego konkursu wpłynęły 53 zgłoszenia, do finansowania zakwalifikowano 10 najlepiej ocenionych.

 

Natomiast wśród zwycięskich projektów w module Uniwersalia 2.1., z którego finansowane są przekłady na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, znalazła się monografia prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee „W stronę Albionu. Studia z dziejów polsko-brytyjskich związków literackich w dobie wczesnonowożytnej”. Książka zostanie przetłumaczona na język angielski.

 

Serdecznie gratulujemy!


Nagrody za prace licencjackie dla absolwentów ekonomii

W 52. edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości, organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, troje absolwentów ekonomii KUL otrzymało nagrody w kategorii „prace licencjackie”.

Nagrodę II stopnia, za pracę „Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jako podstawa inwestowania na rynku kapitałowym - złudna nadzieja czy konieczność?”, zdobyła Patrycja Hanc. Natomiast nagrodami III stopnia wyróżnieni zostali Karolina Grygiel („Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metody analizy fundamentalnej”) oraz Damian Piróg („Ocena perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego”).

Wszystkie nagrodzone prace zostały napisane pod kierunkiem dr hab. Heleny Żukowskiej, prof. KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!


Dr hab. Robert Ptaszek dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych

dr hab. Robert Ptaszek23 lipca 2021 roku Minister Edukacji i Nauki powołał dr. hab. Roberta Ptaszka, adiunkta w Katedrze Filozofii Religii KUL, na stanowisko Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych - instytutu badawczego prowadzącego interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce.

 

Serdecznie gratulujemy!


Ks. prof. Sławomir Pawłowski SAC Mistrzem Polski Duchowieństwa w szachach

Ks.prof. Pawłowski mistrzem Polski duchowieństwa w szachachKierownik Sekcji Ekumenizmu KUL ks. prof. Sławomir Pawłowski SAC to nie tylko znany teolog i ekumenista, ale także pasjonat szachów. Podczas rozegranych 5-10 lipca 2021 we Wrocławiu XX Mistrzostw Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych zdobył złoty medal, pozostawiając w pokonanym polu ponad 30 zawodniczek i zawodników.

 

Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa odbywają się od 2002 r. Są one zaliczane oficjalnie przez Polski Związek Szachowy do grupy branżowych mistrzostw Polski.  

 

Serdecznie gratulujemy!


Nominacja profesorska dla dr. hab. Krzysztofa Nareckiego

x_narecki-tk-20200901-001Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 czerwca 2021 r.  prorektor KUL ds. studentów i doktorantów dr hab. Krzysztof Narecki otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

 

Serdecznie gratulujemy!


Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Krzysztofa Burczaka

ks. Krzysztof BurczakPostanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. ks. dr hab. Krzysztof Burczak z Katedry Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego KUL otrzymał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne.

 

Serdecznie gratulujemy!


Nominacja profesorska dla dr. hab. Ryszarda Zajączkowskiego

zajaczkowski_ryszard Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. dr hab. Ryszard Zajączkowski z Katedry Historii Filozofii w Polsce KUL otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

 

Serdecznie gratulujemy!