Grant Narodowego Centrum Nauki dla naukowca z KUL

Logo NCN Jak przebiegał proces zakorzeniania się chrześcijaństwa w Chinach? W jaki sposób udało się pogodzić chrześcijańską koncepcję Boga z tradycyjnymi wierzeniami? Odpowiedzi na te pytania będzie poszukiwała doktorantka z Wydziału Filozofii KUL i pracownik dydaktyczny II Katedry Sinologii mgr Zhenxu Fan. Jej projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki.

 

Projekt Adaptacja chrześcijańskich wierzeń odnośnie Boga i duszy w myśli chińskiej: Nowe spojrzenie na dziedzictwo wczesnych katolickich misjonarzy i konwertytów w XVII-XVIII wieku otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM 19. W konkursie o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Dofinansowanie wyniesie 118 585 zł. Grant będzie realizowany we współpracy z uniwersytetami w Hongkongu i Tajwanie.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 


Studentka pedagogiki KUL Akademicką Mistrzynią Polski!

Joanna Solak podczas mistrzostwPodczas rozegranych w Warszawie Akademickich Mistrzostw Polski w ergometrze wioślarskim złoty medal zdobyła studentka pedagogiki KUL Joanna Solak. Reprezentantka KUL okazała się najlepsza w kategorii lekkiej na dystansie 1000 metrów.

 

Zdobycie tytułu wymagało pracy, wielu wyrzeczeń i samodyscypliny - Dalej ciężko mi uwierzyć w to co zrobiłam - mówi mistrzyni – jechałam na mistrzostwa z zamiarem zdobycia podium w klasyfikacji uniwersytetów, a zdobyłam mistrzostwo Polski. Rzeczywistość okazała się lepsza niż marzenia.

 

Gratulujemy!

 


Prof. Magdalena Staniszewska laureatką konkursu Innovation Radar Prize 2020

Prof Magdalena StaniszewskaSzybka i skuteczna diagnostyka nowotworowa może zmniejszyć umieralność nawet o 30%  - mówi dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych. Profesor Staniszewska, współzałożycielka lubelskiej firmy SDS Optic, otrzymała nagrodę w konkursie Innovation Radar Prize 2020 w kategorii Women-led Innovation. Nagroda została przyznana za mikrosondę optyczną do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki nowotworów piersi.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Nagroda MNiSW dla ks. prof. Antoniego Dębińskiego

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Wojciecha Murdzka, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński otrzymał nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej podczas pełnienia funkcji rektora KUL w latach 2016-2020. 

 

Serdecznie gratulujemy!


Tytuły profesorskie dla naukowców z KUL

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 roku tytuł profesora otrzymali:

 

 • dr hab. Marzena Górecka z Instytutu Literaturoznawstwa 
 • dr hab. Joanna Misztal-Konecka z Instytutu Nauk Prawnych
 • dr hab. Waldemar Bednaruk z Instytutu Nauk Prawnych
 • dr hab. Andrzej Podraza z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji 

 

Serdecznie gratulujemy!


Dr hab. Paweł Panas laureatem nagrody literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

zagubiony-wposrod-obcych-zygmunt-haupt-pisarz-wygnaniec-outsider-b-iext55344696 Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie po raz 69. przyznał Nagrody Literackie za popularyzację literatury emigracyjnej i jej promocję oraz za najlepsze książki minionego roku. Jednym z tegorocznych laureatów został dr hab. Paweł Panas z Ośrodka Badań nad Literaturą Religijną KUL, którego książka „Zagubiony wpośród obcych”. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider" została uznana za najlepszą książkę 2019 roku jako opracowanie naukowe dotyczące literatury emigracyjnej. Jury nagrody doceniło tematykę podjętą przez Autora przedstawiającą twórczość epistolarną Zygmunta Haupta, która pozwala prześledzić zmiany w życiu i pisarstwie wybitnego prozaika i eseisty.

 

Serdecznie gratulujemy!


Profesorowie z KUL nagrodzeni przez MNiSW

Decyzją Pana Wojciecha Murdzka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodami Ministra w 2020 roku zostali uhonorowani:

1. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB – nagroda MNiSW za całokształt dorobku
2. dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD, prof. KUL – nagroda MNiSW za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

 

Serdecznie gratulujemy! 


Naukowcy z KUL członkami gremiów Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Podczas 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu, m.in. powołując 5 października 2020 roku nowy skład Rady Naukowej.

 

W skład Rady Naukowej jako konsultorzy weszli  Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski oraz

 

 • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji)
 • ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (Dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
 • dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL (Dziekan Wydziału Filozofii )

 

Z kolei ks. prof. dr hab. Marian Zając (Katedra Katechetyki Integralnej) otrzymał powołanie na konsultora Komisji Wychowania Katolickiego.

 

Natomiast podczas poprzedniego Zebrania Plenarnego KEP (27-29 sierpnia 2020 r.) do grona konsultorów Komisji Nauki Wiary zostali powołani pracownicy naukowi z Wydziału Teologii:

 • ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski,
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź,
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel,
 • ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL (sekretarz).

 

Przewodniczącym Komisji Nauki Wiary jest Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL.

 

 

Serdecznie gratulujemy! 


Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Mirosława Sitarza

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 września 2020 r. ksdr hab. Mirosław Sitarz,  Prorektor ds. misji i administracji otrzymał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne.

 

Serdecznie gratulujemy!


Dofinansowanie dla grantu z KUL w konkursie MINIATURA 4

Logo NCNZ przyjemnością informujemy, że w konkursie Narodowego Centrum Nauki na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych MINIATURA 4 dofinansowanie uzyskał grant dr Małgorzaty Poniewozik z Instytutu Nauk Biologicznych. Tematem projektu jest „Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispida”. Dofinansowanie wyniesie 49 500 zł.

 

MINIATURA 4 to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W konkursie mogły wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu wynosi od 5 do 50 tys. zł.