Książka prof. Skórczewskiego w amerykańskim wydawnictwie uniwersyteckim

Nakładem amerykańskiego wydawnictwa University of Rochester Press — Boydell & Brewer, w serii Rochester Studies in East and Central Europe, ukazała się książka "Polish Literature and National Identity: A Postcolonial Landscape (Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny)" autorstwa dr. hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. KUL. Tłumaczenie i wydanie książki zostało sfinansowane z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

 

2020-02-06

Student prawa KUL rzecznikiem praw uczniów w Lublinie

Student prawa KUL Filip Uniłowski został powołany przez Prezydenta Lublina na funkcję rzecznika praw uczniów. Zadaniem rzecznika jest współpraca z uczniami, nauczycielami i samorządami szkolnymi oraz udzielanie pomocy uczniom w przypadku naruszenia ich praw.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-02-06

Naukowcy z KUL w komitetach naukowych PAN

21 naukowców z KUL zostało wybranych do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Komitety naukowe PAN pełnią funkcję doradczą i opiniodawczą. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

 

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!

2020-01-29 Czytaj dalej...

Abp Stanisław Budzik doktorem honoris causa UP

Abp Stanisław BudzikMetropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik został uhonorowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie najwyższą godnością uniwersytecką – tytułem doktora honoris causa. Uroczystość wręczenia tytułu miała miejsce 23 stycznia 2020 r. w Centrum Kongresowym UP. Wyróżnienie zostało przyznane Księdzu Arcybiskupowi nie tylko jako wybitnemu uczonemu, ale także organizatorowi życia religijnego, „niosącemu wyjątkową pasterską posługę w duchu i prawdzie wobec środowiska akademickiego, w tym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-01-23

Nominacja profesorska dla dr. hab. Dariusza Seweryna

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 listopada 2019 r. dr hab. Dariusz Seweryn z Katedry Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu  otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-01-23

Nominacja profesorska dla dr. hab. Piotra Kulickiego

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 listopada 2019 r. Dyrektor Instytutu Filozofii dr hab. Piotr Kulicki otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-01-20

Doktorant KUL laureatem konkursu na pracę magisterską o paryskiej Kulturze

Słuchacz Szkoły Doktorskiej KUL Jędrzej Piekara został laureatem konkursu na pracę magisterską lub doktorską, związaną tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu. Nagrodzona praca magisterska „Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera” została obroniona na Wydziale Nauk Humanistycznych, a powstała w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych. Konkurs został zorganizowany już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundację Kultury Paryskiej.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-01-16

Maksymilian Kuźmicz stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL Maksymilian Kuźmicz został stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020. Stypendium przyznawane są za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.  W tym roku wyróżniono nim blisko 500 studentów z całej Polski.  

 

Serdecznie gratulujemy! 

2020-01-08

Marika Sońta laureatką II miejsca w Akademickim Konkursie Retorycznym

Marika Sońta, studentka hispanistyki KUL, zdobyła II miejsce w Akademickim Konkursie Retorycznym, zorganizowanym przez Akademię Retoryki Igora Zalewskiego, we współpracy z Parlamentem Studentów RP, Fundacją Rozwoju Młodych Liderów i Polskim Towarzystwem Gospodarczym. Finał konkursu odbył się 16 grudnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.


Serdecznie gratulujemy!

2020-01-07

Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

odznaczeniaZ radością informujemy, że powiększyło się grono pracowników KUL wyróżnionych odznaczeniami państwowymi. Ceremonia ich wręczenia miała miejsce 17 grudnia 2019 r. W imieniu Prezydenta RP wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.

 

Gratulujemy!

 

2019-12-17 Czytaj dalej...