Ks. dr Adam Bab lubelskim biskupem pomocniczym

Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej dotychczasowego proboszcza parafii św. Józefa w Lublinie i wikariusza biskupiego ds. młodzieży ks. dr. Adama Baba.

 

Biskup nominat w latach 1993-1999 odbył formację w Seminarium Duchownym w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1999 r. W 2005 r. ukończył studia specjalistyczne na KUL z katechetyki uzyskując stopień naukowy doktora.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby ta posługa przyniosła błogosławione owoce.

2020-05-22

Naukowcy z KUL we władzach Komitetu Nauk Teologicznych PAN

Komitet Nauk Teologicznych PAN na swym inauguracyjnym posiedzeniu dokonał wyboru władz na kadencję 2020-23. Wiceprzewodniczącym Komitetu został Dziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL, a członkiem prezydium ks. prof. Krzysztof Góźdź.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-05-20

Praca doktorska z KUL najlepszym debiutem historycznym

Tygodnik Polityka przyznał Nagrody Historyczne Polityki za najlepsze książki historyczne opublikowane w 2019 r. Za najlepszy debiut w kategoriach monografie, prace naukowe oraz prace popularnonaukowe i publicystyka została uznana książka dr Ewy Bukowskiej-Marczak „Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918–1939)”. Nagrodzona monografia powstała na bazie pracy doktorskiej, która została napisana pod kierunkiem dr. hab. Mirosława Filipowicza, prof. KUL w Instytucie Historii KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-05-19

Dofinansowania w projektach Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejną, piętnastą edycję konkursu  SONATA przeznaczonym dla naukowców posiadających stopień doktora dofinansowanie uzyskał projektor „Badanie wzorców  aktywności fal mózgowych podczas kinestetycznych wyobrażeń ruchowych z zastosowaniem interfejsów haptycznych i pomiaru EEG” przygotowany przez dr. Dariusza Zapałę z Katedry Psychologii Eksperymentalnej. Wartość dofinansowania to 845 964  zł.

 

Z kolei w konkursie PRELUDIUM 18, w którym dofinansowanie mogą uzyskać projekty młodych naukowców, do dofinansowania zakwalifikowany został projekt mgr Nasturcji Toruj z Katedry Psychologii Ogólnej „Struktura osobowości w języku polskim: nierestrykcyjne badanie psycholeksykalne czasowników osobowościowych”. W tym przypadku kwota dofinansowania to 167 648 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-05-18

Pracownicy KUL poprowadzą badania nad rolą zakonów żeńskich w ratowaniu ludności żydowskiej

Instytut Pileckiego rozstrzygnął konkurs na koncepcję projektu badawczego i stypendia naukowe w projekcie „Rola żeńskich zgromadzeń zakonnych w pomocy i ratowaniu ludności żydowskiej na Ziemiach Polskich podczas II wojny światowej”. Wybrana została koncepcja przedstawiona przez dr hab. Agatę Mirek, prof. KUL, której powierzono funkcję kierownika projektu. Stypendium naukowe dla wykonawcy projektu otrzymała dr hab. Joanna Szady.

Realizację projektu zaplanowano w okresie od czerwca 2020 r. do września 2022 r.  

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-05-18

Naukowcy z KUL w Radzie Polityki Penitencjarnej

Rozpoczęła  się III kadencja Rady Polityki Penitencjarnej - organu doradczego Ministra Sprawiedliwości.  W skład Rady wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej, organizacji pozarządowych oraz nauki. W gronie tych ostatnich znaleźli się m.in.  Prorektor ds. nauki i kształcenia dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL oraz Kierownik Katedry Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej ks. prof. Mirosław Kalinowski.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-05-11 Czytaj dalej...

Prof. Paprocka-Piotrowska członkiem Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek powołał Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na kadencję 2020-2024. W jej składzie już po raz kolejny  znalazła się Kierownik Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-05-07 Czytaj dalej...

Pierwsza obrona pracy doktorskiej online

Od dobrych kilku tygodni nasz uniwersytet prowadzi nauczanie zdalne. Natomiast 18 kwietnia 2020 r. odbyła się pierwsza w historii KUL publiczna obrona rozprawy doktorskiej online. Autorem pracy „Zaburzenia interfejsu przyjemności”. Performatywność współczesnej wypowiedzi artystycznej na przykładzie grupy "Rozdzielczość Chleba" był  Grzegorz Jędrek, a promotorem prof. Andrzej Tyszczyk. Praca została przygotowana w Instytucie Literaturoznawstwa KUL, a jej obrona została przeprowadzona przy użyciu platformy do videokonferencji ZOOM, brało w niej udział blisko 50 osób.

2020-05-04

Instytut Pedagogiki KUL partnerem w międzynarodowym projekcie „Promoting Mentors' Work in Education (PROMENTORS)"

pedagogikaZespół pracowników naukowych z Instytutu Pedagogiki KUL pod kierownictwem dr hab. Ewy Domagały-Zyśk prof. KUL wraz uczonymi z kilku krajów uzyskał współfinansowanie międzynarodowego projektu „Promoting Mentors' Work in Education (PROMENTORS)" w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ „Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym”. Liderem projektu jest Talpiot Academic College of Education z Izraela, a partnerami - poza KUL - także University of Exeter (UK), Jyväskylä University (Finlandia), University of Bucharest (Rumunia) oraz 9 uczelni izraelskich kształcących nauczycieli. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023. 

W ramach projektu w dniach 17-21 lutego 2020 w Talpiot College odbyły się warsztaty projektowe z udziałem pracowników naukowych z Instytutu Pedagogiki KUL.

2020-04-23

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Narodowym Zasobie Bibliotecznym

Narodowy Zasób BibliotecznyNa podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2020 r. część kolekcji ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL została zakwalifikowana do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zaliczone do niego zostały najcenniejsze rękopisy, w tym tzw. Archiwum Filomatów, stare druki, a także zbiory muzyczne. Wszystkie wymienione obiekty od tej pory będą objęte tzw. wieczystą ochroną.

 

2020-04-16 Czytaj dalej...