Ks. prof. Andrzej Szostek odznaczony Medalem 75-lecia misji Jana Karskiego

Ks. prof. Andrzej Szostek, etyk i wieloletni wykładowca KUL, uczeń ks. prof. Karola Wojtyły, otrzymał Medal 75-lecia misji Jana Karskiego. To wyraz uznania za kontynuację dzieła Jana Pawła II. Jak podaje w uzasadnieniu Towarzystwo Jana Karskiego (z dnia 29 grudnia 2020 r.): "w dzisiejszych trudnych czasach zwątpień w wartości i upadku autorytetów, ksiądz profesor w zrozumiały dla wszystkich sposób kontynuuje dzieło moralne swego Nauczyciela i Mistrza Jana Pawła II, dając nadzieję, że światło dobra i prawdy zawsze wyprowadza z mroku. Mimo wszelkich przeciwności, opresji i nierzadko cierpienia".

Wyróżnienie przyznawane jest osobom żywiącym szacunek dla bohaterstwa kuriera polskiego podziemia, wśród dotychczasowych jego laureatów jest m.in. papież Franciszek.

 

Serdecznie gratulujemy!


Prof. Danuta Opozda wyróżniona przez Rzecznika Praw Dziecka

Dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL otrzymała Honorową Odznakę za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Wręczył ją Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 28 grudnia 2020 r.

Prof. Danuta Opozda jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Rodziny KUL. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół pedagogiki rodziny oraz psychopedagogicznych aspektów realizacji funkcji wychowawczej rodziny.

Honorowa Odznaka za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka to polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

 

Serdecznie gratulujemy! 


S. prof. Zofia Zdybicka odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Siostra prof. Zofia Zdybicka została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia PolskiWieloletni wykładowca Wydziału Filozofii KUL s. prof. Zofia Zdybicka została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za wybitne zasługi dla rozwoju filozofii oraz kultury chrześcijańskiej. Order w imieniu prezydenta wręczył 17 grudnia 2020 Wojewoda Lubelski Lech Sprawka w obecności Rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Praca absolwenta historii KUL z nagrodą

Absolwent historii KUL Michał Adamczyk laureatem konkursu na prace o tematyce dotyczącej historii ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polscem konkursu na Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego 15 grudnia 2020 roku rozstrzygnął konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie o tematyce dotyczącej historii ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Wśród wyróżnionych znalazła się praca magisterska absolwenta historii KUL Michała Adamczyka Myśl społeczno-polityczna Zygmunta Balickiego na łamach „Przeglądu Narodowego”, napisana pod kierunkiem dr. hab. Mieczysława Ryby, prof. KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!


Studenci prawa wyróżnieni w konkursie na glosy w sprawach podatkowych

W konkursie dla studentów na najlepszą glosę do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2019-2020 sukcesy odnieśli uczestnicy seminarium magisterskiego z prawa finansowego prowadzonego przez dr hab.  Beatę Kucię-Guściorę, prof. KUL. Tomasz Stachurski został laureatem II nagrody, a wyróżnieni zostali Konrad Stadnik oraz Michał Kuśmirski.

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Nagroda Marynarki Wojennej Hiszpanii za książkę historyka z KUL

Dr Pablo de la Fuente de Pablo z Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych (Instytut Historii KUL) otrzymał prestiżową nagrodę hiszpańskiego Ministerstwa Obrony – „Virgen del Carmen”. Wyróżnienie to przyznano za książkę pt. „Tu Regere Imperio Fluctus Hispane Memento. La aportación extranjera a la construcción naval dieciochesca. Una perspectiva comparativa y diacrónica”, opublikowaną w 2019 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Coruña oraz Wydawnictwo KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla historyka z KUL

rachwal_piotr 11 grudnia 2020 r. Jury nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego wyłoniło zwycięzców tegorocznej edycji. I nagrodę w kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii otrzymała monografia pt.  Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900. Autorem publikacji jest dr hab. Piotr Rachwał, pracownik Instytutu Historii KUL, adiunkt w Katedrze Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Czytaj dalej...

Praca magisterska absolwentki KUL wyróżniona w konkursie Verba Veritatis

Konkurs Verba VeritatisAbsolwentka psychologii KUL Aleksandra Górczynskiej została wyróżniona w konkursie Verba Veritatis na najlepsze prace z dziedziny etyki biznesu. Wyróżnienie zostało przyznane za pracę Stres zawodowy a konflikty między pracą a rodziną: analiza mediacyjnej funkcji dystansowania moralnego napisaną pod kierunkiem s. dr hab. Beaty Zarzyckiej, prof. KUL. Laureatów ogłoszono 10 grudnia 2020 r. podczas XVI Kongresu Consumer Finance.

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Wyróżnienie prezydenta Lublina dla koncepcji rewitalizacji środowiskowej Podzamcza

Widok na Pozdamcze w LublinieKamil Sągolewski, absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL, otrzymał wyróżnienie w Konkursie Prezydenta Miasta Lublina na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Wyróżniona praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy Trzaskowskiej, prof. KUL, a jej tematem była koncepcja rewitalizacji środowiskowej terenu Podzamcza.

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Złoto we wspinaczce dla doktoranta KUL

Jakub Ginszt zdobywcą złotego medalu we wspinaczceSłuchacz I Roku Szkoły Doktorskiej KUL w dziedzinie nauk prawnych Jakub Ginszt podczas Akademickich Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, które odbyły się 6 grudnia 2020, wywalczył złoty medal w  we wspinaczce sportowej w konkurencji buldering. Jak sam mówi wspinaczką zajmuje się od 18 lat i to ze znaczącymi sukcesami podczas studiów magisterskich na UMCS w latach 2009-2014. – Mam nadzieję, że w kolejnych czterech latach na KUL będzie podobnie – podkreśla Jakub Ginszt.

 

Gratulujemy sukcesu!