Biskup Polowy Wojska Polskiego przyznał Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II
medal "MILITO PRO CHRISTO" w 90-lecie działalności:

  • za kształcenie inteligencji katolickiej
  • za wychowywanie młodych ludzi w duchu chrześcijańskich wartości, za kształcenie charakterów i postaw
  • za poszukiwanie prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy, jej odkrywanie i wierne głoszeni
  • za prowadzenie badań w duchu harmonii między nauką i wiarą
  • za współtworzenie chrześcijańskiej kultury
  • za niezłomność postaw w całej historii Uczelni - mimo prześladowań, represji i szykanowania
  • za wierne wypełnianie dewizy "Deo et Patriae" - Bogu i Ojczyźnie

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego corocznie przyznaje wyróżnienie w postaci medalu "MILITO PRO CHRISTO" dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom oraz wytrwale służą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, są całkowicie zaangażowane w głoszenie prawdy o losach Narodu Polskiego oraz wspierają duszpasterstwo wojskowe.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2012, godz. 08:46 - Liliana Kycia