Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II został przyznany tytuł Ambasadora Lubelszczyzny 2009. Tytuł ten od 11 lat jest przyznawany za promocję Lubelsczyzny w kraju i zagranicą. 6 lutego 2010 r. statuetkę z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego odebrał ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2011, godz. 08:44 - Liliana Kycia