Miło jest nam poinformować o wysokiej ocenie 5 Wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategoryzacji jednostek naukowych.

Kategorię 1, czyli najwyższą ocenę, otrzymały następujące Wydziały KUL:

  • Wydział Teologii,
  • Wydział Filozofii,
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,
  • Wydział Nauk Humanistycznych,
  • Wydział Nauk Społecznych.


Ocena parametryczna jednostek naukowych została wystawiona na podstawie informacji na temat działalności jednostek naukowych w latach 2005-2009, w skali od 1 do 5, gdzie kategoria 1 jest kategorią najwyższą.
Oceny jednostek naukowych dokonują komisje Rady Nauki i proponują ich kategorie na podstawie końcowego wskaźnika efektywności jednostki, (zob. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową, Dz. U. Nr 205, poz. 1489 ze zm.).

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2011, godz. 08:47 - Liliana Kycia