• ARTYKUŁY 

  

♦ ks. Marek Chmielewski, Dwadzieścia lat Sekcji Duchowości Teologów Polskich, w: ks. M. Chmielewski, Polscy teologowie duchowości 2003 (Duchowość w Polsce, t. 8), Lublin 2003, s. 13-38. 
     
♦ ks. Marek Chmielewski, Geneza Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, w: Duchowość w Polsce, t. 11, red. M. Chmielewski, Lublin 2009, s. 39-52.

♦ ks. Marek Chmielewski, Ksiądz Antoni Słomkowski, prekursor akademickiej teologii duchowości w Polsce (1957-2007), w: Lectio divina (Homo meditans, t. 29), red. J. M. Popławski, Lublin 2008, s. 161-179.

  
♦ ks. Marek Chmielewski, Ks. Eugeniusz Weron SAC - pierwszy przewodniczący Sekcji Duchowości Teologów Polskich, w: W służbie prawdy i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Eugeniuszowi Weronowi SAC z okazji 85. rocznicy urodzin i sześćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. P. Góralczyk, F. MIckiewicz, T. Skibiński, Poznań 1998, s. 51-60.

 

  • AUDYCJE

♦ ks. Marek Chmielewski, O Leksykonie duchowości katolickiej (Radio Maryja, 25 II 2002).

ks. Marek Chmielewski, Polscy teologowie duchowości - audycja z cyklu "Duc in altum!" (Radio Maryja, 8 V 2003) 

 

  • ODCZYTY z ogólnopolskiego sympozjum nt. "Teologia duchowości współczesnych zrzeszeń katolikcich. Nowe perspektywy" (Warszawa 8-9 VI 2012):

 

POSŁUCHAJ i PRZEKAŻ INNYM

[aby ściągnąć, kliknij na link prawym przyciskiem myszy i następnie wybierz "pobierz wskazywany plik" lub - zależnie od systemu - "zapisz element docelowy jako..."]

 

I. Materiały z sympozjum

 

"Teologia duchowości współczesnych zrzeszeń katolickich.
Nowe perspektywy"

Warszawa, 8-9 VI 2012 

 

 

o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD - Systematyczna teologia duchowości w służbie tożsamości zrzeszeń katolickich  

 

ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL - Eklezjalny charakter współczesnych zrzeszeń katolickich  

 

 

II. Materiały z sympozjum

 

 "Teologia duchowości wobec współczesnych tendencji charyzmatycznych" 

Kraków, 20-12 VI 2014 

 

Eucharystia na rozpoczęcie. Homilia — bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI.

 

Pojęcie i klasyfikacja zjawisk charyzmatycznych — ks. dr hab. Krzysztof GUZOWSKI, prof. KUL

 

Rozeznawanie charyzmatów — ks. dr hab. Marek TATAR (UKSW)

 

Ruchy charyzmatyczne w Kościele — „Pegaz” czy „koń trojański”? — bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI (PWT Wrocław)

 

Dyskusja

 

Nieszpory. Homilia — ks. dr Michał PUZIAK (WSD Bydgoszcz)

 

Eucharystia z Jutrznią w Piątek — Homilia bp dr hab. Henryk CIERESZKO (Białystok)

 

Modlitwa charyzmatyczna — dr Andrzej SIONEK (Kraków)

 

Proroctwo ks. dr Robert MUSZYŃSKI (Lublin).

 

Spowiedź „furtkowa” — ks. dr Józef HAŁABIS (Lublin).

 

Dyskusja

 

Msza święta z modlitwą o uzdrowienie — ks. Jan RECZEK (Kraków-Skawina)

 

Przebaczenie międzypokoleniowe — ks. dr Sławomir PŁUSA (Radom).

 

Spoczynek w Duchu Świętym — dr Maciej GÓRNICKI (Gliwice).

 

Dyskusja

 

  

 

 

Aktualizacja: 2014-07-15  godz. 22:38:05

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2014, godz. 22:19 - Marek Chmielewski