W ramach okolicznościowego sympozjum poświęconego Osobie i dziełu Błogosławionego Jana Pawła II, które zorganizowały w dniach 14-15 maja 2011 r. Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne w Paryżu im. Jana Pawła II, Instytut Filozofii Klasycznej, Polska Misja Katolicka we Francji oraz Katedra Filozofii Boga KUL, uhonorowana została Siostra Profesor Z. J. Zdybicka.

S. prof. Z. Zdybicka i prof. W. Dłubacz podczas ceremonii wręczenia statuetki MyślicielaPodczas sympozjum odznaczono Siostrę Profesor Z. J. Zdybicką najwyższym odznaczeniem - Statuetką Myśliciela - Philosophia Perennis za zasługi dla rozwoju i propagowania filozofii klasycznej. Odznaczenie to zostało przyznane przez Kapitułę powołaną przez organizatorów sympozjum oraz Association des Amis de la Philosophie Classique. Laudację, ukazującą osobę Siostry Profesor, jak i jej dorobek naukowy, przedstawił prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz. Laureatka wygłosiła główny referat sympozjum pt. Błogosławiony Jan Paweł II - filozof i mistyk.

Drugiego dnia sympozjum w Polskim Kościele w Paryżu - najstarszym ośrodku polonijnym świata, pamiętającym czasy Wielkiej Emigracji, miało miejsce spotkanie z s. prof. Z. J. Zdybicką, podczas którego wygłosiła referat pt. Testament błogosławionego Jana Pawła II. Wprowadzenia do niego dokonał prof. W. Dłubacz. Przed wykładem natomiast Ks. Infułat Stanisław Jeż, Rektor PMK we Francji, uhonorował Siostrę Profesor Medalem 175-lecia Misji Katolickiej we Francji - za zasługi dla rozwoju Misji. Przy tej okazji zorganizowano też stoisko z książkami i wystawę prac, ilustrującą dorobek naukowy Siostry Profesor.


autor informacji: Associacion des Amis de la Philosophie Classique, Paris

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2011, godz. 11:32 - Liliana Kycia