W ramach programu „Translacje” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Pan dr Maciej Münnich z Katedry Historii Starożytnej Instytutu Historii KUL otrzymał grant na tłumaczenie pracy pt. Reszef - bóg starożytnego Orientu. W tym roku jest to w Polsce piąty grant z tego programu przyznany przez FNP.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2011, godz. 09:26 - Liliana Kycia