Gmach naukowo-dydaktyczny Biotechnologii KUL zdobył w IX edycji konkursu O Kryształową Cegłę - na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej pierwsze miejsce w kategorii: budynki oświatowe.

Konkurs jest zdecydowanie największym, najbardziej reprezentatywnym i najszerszym przeglądem inwestycji budowlanych w przygranicznych regionach po obu stronach wschodniej granicy UE i na stałe wpisał się do kalendarza znaczących wydarzeń.

Statuetka Kryształowej Cegły jest najbardziej prestiżowym trofeum dla autorów najlepszych inwestycji budowlanych.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, godz. 10:11 - Liliana Kycia