Profesor Piotr Oleś z Instytutu Psychologii KUL został wybrany przewodniczącym Komitetu Psychologii PAN. Trzy osoby reprezentują Instytut Psychologii KUL w nowym składzie Komitetu Psychologii PAN: prof. dr hab. Adam Biela, prof. dr hab. Piotr Oleś oraz dr hab. Mariola Łaguna.