Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna udzieliła po raz kolejny kierunkowi teologia na Wydziale Teologii KUL akredytacji na okres 5 lat. Warto zauważyć, że tym razem zespół oceniający teologię na KUL stwierdził, że kierunek spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną w zakresie kadry naukowo-dydaktycznej, procesu dydaktycznego, wewnętrznego systemu zapewniania jakości oraz infrastruktury dydaktycznej w stopniu WYRÓŻNIAJĄCYM. Gratulujemy wszystkim pracownikom Wydziału oraz Studentom!

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2012, godz. 12:13 - Liliana Kycia