W dniach 17-18 kwietnia 2012 r. odbył się IX Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny „Studencka Działalność Artystyczna” (Študentská umelecká činnosť - ŠUČ), organizowany przez Katedrę Muzyki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberoku (Słowacja). Konkurs był przeznaczony dla studentów wyższych uczelni, dla których stwarza okazję do prezentacji oraz konfrontacji swoich umiejętności wykonawczych.

ELIZA KIEREPKA
studentka III roku studiów I stopnia zdobyła II MIEJSCE w kat. śpiew solowy.
Na fortepianie akompaniował KAMIL TURCZYN student II roku studiów II stopnia.

ANDRZEJ KOZDROWIECKI student I roku studiów II stopnia zdobył III MIEJSCE w kat. gra na organach.

Studentów przygotowali:
mgr Mariola Zagojska
dr Jarosław Wróblewski
dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska