Pani Ilona Fortuna, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zajęła III miejsce w konkursie organizowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony konsumentów. Praca pt. Ochrona konsumenta usług bankowych.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2012, godz. 11:59 - Liliana Kycia