PROMOTOR PRAC MARISTERSKICH

 1. Wychowanie młodzieży do czystości przedmałżeńskiej w świetle nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II – UKSW Warszawa 2007.
 2. Wychowawcza funkcja rodziny w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego– UKSW Warszawa 2007.
 3. Jakub Rząp, Rola Ducha świętego w małżeństwie i rodzinie w posoborowej teologii polskiej. INoR KUL, Lublin 2010.
 4. Katarzyna Sudoł, Troska o życie w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. INoR KUL, Lublin 2010.
 5. Agnieszka Natalia Olszyńska, Święta Joanna Beretta Molla jako wzór dla współczesnej kobiety. INoR KUL, Lublin 2010.
 6. Kinga Rutkowska, Realizacja zaleceń dokumentów Kościoła katolickiego w różnych formach bezpośredniego przygotowania do małżeństwa i rodziny w archidiecezji lubelskiej. INoR KUL, Lublin 2010.
 7. Anna Matysiak, Rodzina jako szkoła patriotyzmu w wybranej literaturze polskiej. INoR KUL, Lublin 2010.
 8. Marzena Kłeczek, Sakrament Chrztu świętego w nauczaniu Benedykta XVI. INoR KUL, Lublin 2010.
 9. Anna Abramek, Wybrane aspekty polityki prorodzinnej w Polsce w latach 2001–2006, Lublin 2011.
 10. Majka Donica, Postawy studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wobec małżeństw sakramentalnych i związków niesakramentalnych, Lublin 2011.
 11. Karol Furtak, Postawy wobec metod planowania rodziny osób przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, Lublin 2011.
 12. Karolina Kapeluszna, Recepcja zasad encykliki „Humanae vitae” przez studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2011.
 13. Edyta Koenner, Świadomość sakramentalności małżeństwa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Świdniku, Lublin 2011.
 14. Kamila Kowalska,Wykroczenia przeciwko czystości małżeńskiej w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego,Lublin 2011.
 15. Edyta Ochał, Wsparcie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, Lublin 2011.
 16. Iwona Olejnik, Znaczenie kryzysów rozwojowych dla budowania więzi małżeńskiej na podstawie wybranej literatury przedmiotu, Lublin 2011.
 17. Monika Rosnau, Postawy wobec małżeństwa u osób zachowujących czystość przedmałżeńską i żyjących w związkach nieformalnych, Lublin 2011.
 18. Marcelina Rzepecka, Aborcja i dzieciobójstwo w percepcji rodziców, Lublin 2011.
 19. Izabela Szczęch, Zagrożenia płynące z uzależnienia od pornografii jednego ze współmałżonków, Lublin 2011.
 20. Magdalena Szwajcowska, Dojrzewanie do miłości w nauczaniu papieskim na światowe Dni Młodzieży, Lublin 2011.
 21. Dorota Wójcik, Wpływ środków masowego przekazu na wychowanie dzieci, Lublin 2011.
 22. Kateryna Zdorov, Wspieranie rodzin w kryzysie w ramach działalności duszpasterstwa rodzin, ruchów i stowarzyszeń świeckich, Lublin 2011.

POCZĄTEK STRONY

RECENZENT PRAC MARISTERSKICH

 1. Aleksandra Maria Chomiuk, Postawy młodzieży maturalnej liceum katolickiego i publicznego wobec wierności małżeńskiej. Promotor: ks. dr hab. Marian Stepulak, prof. KUL. Lublin 2009.
 2. Justyna Kowalik, Metody naturalnego planowania rodziny w realizacjo odpowiedzialnego rodzicielstwa małżeństw domowego Kościoła. Promotor: ks. dr hab. Marian Stepulak, prof. KUL. Lublin 2009.
 3. Mateusz Kazimierz Bilnik, Postawy moralne młodzieży wobec kultury masowej i alternatywnej. Promotor: ks. dr hab. Marian Stepulak, prof. KUL. Lublin 2009.
 4. Jakub Skibiński, Postawy religijne rodziców dzieci przystępujących do I Komunii Świętej. Promotor: ks. dr hab. Marian Stepulak, prof. KUL. Lublin 2009.
 5. Katarzyna Ślaz, Postawy wobec macierzyństwa. Badania empiryczne uczniów Liceum Katolickiego i Liceum Publicznego. Promotor: ks. dr hab. Marian Stepulak, prof. KUL. Lublin 2009.
 6. Karolina Sauter, Uwarunkowania osobowościowe macierzyństwa w ocenie studentów Nauk o Rodzinie i Nauk Technicznych. Promotor: ks. dr hab. Marian Stepulak, prof. KUL. Lublin 2009.
 7. Grzegorz Kamola, Uwarunkowania osobowościowe ojcostwa w ocenie studentów Nauk o Rodzinie i Nauk Technicznych. Promotor: ks. dr hab. Marian Stepulak, prof. KUL. Lublin 2009.
 8. Jakub Szwaja, Postawy osób w różnym przdziale wiekowym wobec samobójstwa. Promotor: ks. dr hab. Marian Stepulak, prof. KUL. Lublin 2010.
 9. Marzena Rejmak, Wychowanie do miłości małżeńskiej w świetle nauczania Jana Pawła II. Promotor: ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL. Lublin 2010.
 10. Monika Gmitruk, Postawy wobec planowania rodziny w świetle badań małżonków. Promotor: dr hab. Urszula Dudziak. Lublin 2011.
 11. Sylwia Grzesiuk, Antykoncepcja w opinii małżonków. Promotor: dr hab. Urszula Dudziak. Lublin 2011.
 12. Magdalena Sych, Antykoncepcja a satysfakcja ze współżycia małżeńskiego. Promotor: dr hab. Urszula Dudziak. Lublin 2011.
 13. Renata Adamczyk, Postawy rodziców wobec wychowania seksualnego ich dzieci. Promotor: dr hab. Urszula Dudziak. Lublin 2011.
 14. Dorota Józefa Brzoza, Realizacja zasady sprawiedliwości w Ruchu Hospicyjnym na podstawie Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Lublin 2011.
 15. Joanna Czuchryta, Poczucie jakości życia u osób wychowywanych w rodzinach wielodzietnych. Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Lublin 2011.
 16. Magdalena Kozak, Sposoby wartościowania osób wychowanych w rodzinach wielodzietnych. Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Lublin 2011.
 17. Emilia Kulczycka, Doświadczenie własnej skuteczności przez osoby wychowywane w rodzinach wielodzietnych. Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Lublin 2011.
 18. Urszula Maksym, poziom kompetencji w zakresie  zarządzania własnym życiem u osób pochodzących z rodzin wielodzietnych. Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Lublin 2011.
 19. Agata Rasmus, Doświadczenie sytuacji trudnych przez osoby wychowywane w rodzinach wielodzietnych. Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Lublin 2011.
 20. Judyta Marta Skwarek, Doświadczenie alienacji społecznej przez osoby wychowywane w rodzinach wielodzietnych. Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Lublin 2011.
 21. Barbara Załuska, Obraz siebie u osób wychowanych w rodzinach wielodzietnych. Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Lublin 2011.
 22. Damian Żydek, Sposoby pozyskiwania psychospołecznych zasobów przez członków rodzin wielodzietnych. Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Lublin 2011.
 23. Hanna Stachurska, In vitro w opinii małżonków. Promotor:  Dr hab. Urszula Dudziak. Lublin 2011.
 24. Jan Kapłański, Model ojcostwa na podstawie badań ojców dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i adolescentów. Promotor: dr hab. Beata Parysiewicz. Lublin 2011.
 25. Justyna Prokop, Obraz rodziny w wybranych polskich serialach telewizyjnych. Promotor: dr hab. Beata Parysiewicz. Lublin 2011.
 26. Weronika Zielonka, Więzi w rodzinie rozłączonej z powodu migracji zagranicznej rodziców w świetle badań uczniów lubelskich szkół gimnazjalnych. Promotor: dr hab. Beata Parysiewicz. Lublin 2011.

POCZĄTEK STRONY

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2012, godz. 23:52 - Ewa Zięba