PROMOTOR PRAC LICENCJACKICH

 1. Agnieszka Lewandowska, Koncepcja miłości małżeńskiej w kwartalniku ETHOS (2006-2008), Lublin 2010.
 2. Ewa Szewczyk, Czystość przedmałżeńska a szczęście w małżeństwie w wybranek literaturze przedmiotu, Lublin 2010.
 3. Emilia Mulawa, Postawy rodziców wobec śmierci dziecka w wybranej literaturze przedmiotu, Lublin 2010.
 4. Ewelina Bochniak, Macierzyństwo Maryi jako wzór macierzyństwa współczesnej kobiety w wybranej literaturze przedmiotu, Lublin 2010.
 5. Anna Maria Wac, Wpływ środowisk społecznych na przeżywanie sfery ludzkiej płciowości, Lublin 2010.
 6. Adriana Marta Motyka, Powrót do czystości małżeńskiej a relacje małżeńskie, Lublin 2010.
 7. Agata Michalska, Świętość aktu małżeńskiego w wybranej literaturze przedmiotu, Lublin 2010.
 8. Elżbieta Herbut, Kształtowanie osobowości młodzieży dojrzewającej w oparciu o charyzmat Ruchu Światło – Życie, Lublin 2010.
 9. Kamila Zięba, Rodzina szkołą życia chrześcijańskiego w świetle Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio Jana Pawła II, Lublin 2010.
 10. Magdalena Bliźniuk, Czystość małżeńska warunkiem trwałego i szczęśliwego związku w nauczaniu Karola Wojtyła, Lublin 2011.
 11. Joanna Chylińska, Przekaz wartości w małżeństwie sakramentalnym i wolnych związkach w świetle wybranej literatury przedmiotu. Lublin 2011.
 12. Katarzyna Jarosz, Powołanie do rodzicielstwa przez adopcję, Lublin 2011.
 13. Vita Kazmirova, Akt małżeński przejawem miłości małżeńskiej w wybranej literaturze przedmiotu Lublin 2011.
 14. Lyubov Perykasha, Wierność i miłość podstawą życia małżeńskiego w wybranej literaturze przedmiotu Lublin 2011.
 15. Paulina Lisik, Ojcostwo jako dar i powołanie mężczyzny w wybranej literaturze przedmiotu Lublin 2011.
 16. Maria Rybińska, Rodzina miejscem uświęcenia na przykładzie domu rodzinnego św. Urszuli Ledóchowskiej, Lublin 2011.
 17. Monika Sędłak, Święty Józef wzorem męża i ojca współczesnego mężczyzny w wybranej literaturze przedmiotu, Lublin 2011.

POCZĄTEK STRONY

RECENZENT PRAC LICENCJACKICH

 1. Agnieszka Hołownia, Psychospołeczne uwarunkowania zadowolenia z małżeństwa. Promotor: dr hab. Urszula Dudziak. Lublin 2010.
 2. Aneta Dams, Naturalne planowanie rodziny a satysfakcja ze współżycia małżeńskiego. Promotor: dr hab. Urszula Dudziak. Lublin 2010.
 3. Yuliya Sviderska, Recepcja zasad encykliki Humanae vitae wśród uczniów liceum i technikum. Promotor: dr hab. Urszula Dudziak. Lublin 2010.
 4. Joanna Sprawka, Stalking jako nowa forma przemocy. Promotor: ks. dr Jarosław Jęczeń.  Lublin 2011.
 5. Patrycja Stolarska, Oddziaływanie multimediów na dzieci w wieku młodszym szkolnym. Promotor: ks. dr Jarosław Jęczeń.  Lublin 2011.
 6. Antonina Svintsinska, Komunikacja masowa w post komunistycznej demokracji na przykładzie Ukrainy. Promotor: ks. dr Jarosław Jęczeń.  Lublin 2011.
 7. Katarzyna Zioło, Pornografia w reklamie. Promotor: ks. dr Jarosław Jęczeń.  Lublin 2011.
 8. Katarzyna Tokarska, Reklama działań wolontariatu na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”. Promotor: ks. dr Jarosław Jęczeń.  Lublin 2011.
 9. Aleksandra Maria Szymanek, Motywacja stosowania środków antykoncepcyjnych przez małżonków. Promotor: dr hab. Urszula Dudziak.  Lublin 2011.
 10. Agata Pecyna, Zjawisko sextingu jako nowej formy przemocy. Promotor: ks. dr Jarosław Jęczeń.  Lublin 2011.
 11. Małgorzata Nowosad, Proces porozumiewania się w rodzinach muzułmańskich. Promotor: ks. dr Jarosław Jęczeń.  Lublin 2011.

POCZĄTEK STRONY

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2012, godz. 00:00 - Ewa Zięba