Jest nam miło poinformować, że ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, pracownik Instytutu Prawa KUL, został powołany do utworzonego przy Ministerstwie Gospodarki Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2013, godz. 11:42 - Liliana Kycia