I dzień (poniedziałek 16 kwietnia):

10.00 - 10.30 - Otwarcie konferencji ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Blok 1:
"Cudze chwalicie... (analiza zagranicznych systemów prawa wyborczego)"

10.30 - 11.00 -
„Wielka Brytania i Polska- historyczne podobieństwo, współczesne różnice” - prof. dr hab. Tomasz Kaźmierski (University of Southampton)
11.00 - 11.30 -
„Historical & Philosophical Rerlections on the American Electoral System” - prof. Kenneth Kemp (University of St. Thomas St. Paul, Minnesota, USA)
11.30 - 11.45 - przerwa na kawę
11.45 - 12.15 - „The Relationship Between Voters and their Elected Representatives: How the System of Voting influences public trust in the Political System - prof. Delaine Swenson
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
12.15 - 12.45 -
„Procedury wyborcze na Ukrainie”- dr Nazar Boyko (Instytut Administracji Publicznej przy prezydencie Ukrainy)
12.45 - 13.
15 - panel dyskusyjny
13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa

Blok 2:
"...Swego nie znacie! (analiza obecnych ordynacji wyborczych RP)"
14.00 - 14.30 -
„Bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast” - ks. prof. dr hab. Sławomir Fundowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
14.30 - 15.00 - „Demokracja czy dekoracja" - Andrzej Sadowski (Wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha, jeden z jego założycieli)

15.00 - 15.30 -
„Czy prawo wyborcze może być skodyfikowane? - Cezary Grabarczyk (poseł na sejm V kadencji)
15.30 - 16.00 -
„Odpowiedzialność w polityce samorządowej" - Marcin Zamoyski (Prezydent Zamościa)
16.00 - 16.30 – „Występowanie stowarzyszeń i organizacji społecznych w wyborach samorządowych – aspekty prawne i praktyka” - dr Przemysław Pytlak (Lubelski Urząd Wojewódzki)
16.30 - 18.00 -
panel dyskusyjny

II Dzień (wtorek 17 kwietnia):
Blok 3:

"Jednomandatowe okręgi wyborcze - szansa czy zagrożenie."

10.00 - 10.40 - Otwarcie II dnia konferencji i Stanowisko Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów - Marcin Leoszko (przewodniczący Zarządu Krajowego NZS), Małgorzata Kamińska i Wojciech Wójcik (członkowie Zarządu Krajowego NZS)
10.40 - 11.10 - „Mity reprezentatywności i proporcjonalności” - prof. dr hab. Jerzy Przystawa (Uniwersytet Wrocławski)
11.10 - 11.40 -
„Pełna reprezentacja czy stabilny rząd?” - prof. dr hab. Grzegorz Górski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
11.40 - 12.10 - „Psychologiczne aspekty partyjnej ordynacji wyborczej” Janusz Sanocki (Prezes Ruchu na Rzecz JOW)
12.10 - 12.25 - przerwa na kawę
12.25 - 12.50 - „Odwołanie posła przez elektorat – doświadczenia kanadyjskie”- prof. dr hab. Andrzej Czachor (Instytut Energii Atomowej)
12.50 - 13.15 - „Jeden mandat – cztery warianty” - dr Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński)
13.15 - 13.40 - panel dyskusyjny
13.40 - 14.40 - przerwa obiadowa

Blok 4:
"Czy zmiana konstytucji może być rozwiązaniem wszystkich problemów?"
14.40 - 15.25 - „Doświadczenie i szanse jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach samorządowych - dr Jacek Sobczak (Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).
15.25 - 15.50 - „System segmentowy jako kompromis między systemami proporcjonalnymi i większościowymi” - dr Konrad Składowski (Uniwersytet Łódzki)
15.50 - 16.25 - Konstytucja - aksjologia i wybory. - prof. dr hab. Dariusz Dudek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
16.25 - 16.55 - "Odpartyjnienie polityki - dlaczego polityka jest konieczna?"- Janusz Palikot (poseł na sejm V kadencji)
16.55 - 17.15 - “Ordynacja wyborcza a prawa człowieka” - prof. dr hab. Krzysztof Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
17.15 - 18.00 - panel dyskusyjny i podsumowanie i zamknięcie konferencji

Autor: Paweł Potakowski
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2007, godz. 17:08 - Paweł Potakowski