Absolutoria WPPKiA 2021

Poniżej link do transmisji Absolutoriów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w 2021 r.  - sobota, 4 września, godz. 10.00

 

 

https://youtu.be/SDMeEqm-kRU

 

Zapraszamy

 

 

 


Nominacja profesorska dla pani dr hab. Magdaleny Pyter

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 roku

pani dr hab. Magdalena Pyter

otrzymała tytuł profesora nauk społecznych

w dyscyplinie nauki prawne.

 

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!


Ponownie zamieszczone oświadczenie Dziekana WPPKiA

W związku z ostatnimi publikacjami prasowymi szkalującymi dobre imię Pana Prof. dr hab. Marka Safjana, w imieniu władz dziekańskich i społeczności akademickiej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wyrażam stanowczy sprzeciw wobec tego typu agresywnych, niegodnych i skrajnie nieuprawnionych wypowiedzi oraz solidaryzuję się z Panem Profesorem i zapewniam o naszym wsparciu i życzliwej pamięci.

 

Pan Profesor Marek Safjan – wieloletni pracownik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (wówczas Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zasłużony pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia i Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE – jest jednym z najbardziej cenionych polskich cywilistów, wybitnym prawnikiem o uznanej międzynarodowej renomie, Osobą niezwykle prawą, o nieposzlakowanej reputacji i najwyższej próby charakterze. Dla wielu z nas był i pozostaje Mistrzem, autorytetem oraz wzorem prawnika i obywatela. Tak prymitywna próba jego medialnej dyskredytacji – tyleż nieudolna, co nieakceptowalna, zarówno z uwagi na treść, jak i styl – a jednocześnie kolejny przejaw dewastacji naszego życia publicznego nie może spotkać się z obojętnością. Jako pracownicy i studenci Uniwersytetu wezwanego i powołanego do służby prawdzie, jesteśmy do tego zobowiązani w sposób szczególny.

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Szczepienia przeciwko COVID-19

729x308_szczepmy_sie

 

Drodzy Studenci i Doktoranci,w związku z planowanym powrotem od nowego roku akademickiego 2021/2022 do nauki stacjonarnej i do bezpośredniej formy prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz stanowiskiem Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie promocji programu szczepień przeciw COVID-19, zachęcamy do udziału w szczepieniach przeciwko COVID-19.

 

Kolegium Dziekańskie WPPKiA KUL

 

 

 


Informacja organizacyjna

Informujemy, że Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL jest jednostką organizacyjną odrębną i całkowicie niezależną od Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

 

 


PIERWSZE MIEJSCE Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL w rankingu studenckich poradni prawnych

I miejsce na podium
dla Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL

 

w 6. Ogólnopolskim Rankingu studenckich poradni prawnych „Rzeczpospolitej"

Serdecznie gratulujemy odniesionego sukcesu!

Dziękujemy za wkład pracy
Pani dr ANECIE BIAŁY - Kierownikowi Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL,
Opiekunom poszczególnych Sekcji
i
naszym
Studentom

 

 

 

 

Szczegóły rankingu na stronie:

https://www.rp.pl/Rankingi/306289964-Ranking-studenckich-poradni-prawnych-2021.html

 

 

 

 

 


Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W dniu 24 czerwca 2021 roku  Minister Edukacji i Nauki powołał na Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej Pana Profesora Stanisława Wrzoska. Pan Profesor jest pracownikiem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 


8. miejsce WPPKiA KUL w XV Rankingu Wydziałów Prawa

W XV Ogólnopolskim Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zajął 8. miejsce, awansując w porównaniu do rankingu ubiegłorocznego. Od kilku lat WPPKiA KUL stale polepsza swoją pozycję rankingową, wyprzedzany tylko przez największe polskie uniwersyteckie wydziały prawa.

 

 

 


Prof. Reinhard Zimmermann doktorem honoris causa KUL

22 czerwca 2021 roku tytuł doktora honoris causa KUL otrzymał prof. Reinhard Zimmermann, wybitny znawca prawa rzymskiego, historii prawa, prawa prywatnego i europejskiego. Uniwersytet przyznał to wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie prawa, odkrywanie i popularyzowanie źródeł europejskiej tożsamości prawnej.

 

 

 

 

 

 


Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych

Zapraszamy do ubiegania się o "Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych" przyznawaną za najlepszą oryginalną pracę naukową o charakterze twórczym z terenu działalności Oddziału.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami:

 

Pismo przewodnie

Strona internetowa Oddziału PAN w Lublinie