Informacja

 

                           

 

 

    Z radością informujemy, że w skład 

     Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

 

   zostali powołani nasi Studenci.

 

Do Komisji ds. współpracy zewnętrznej:

 

   Pani Klaudia Szczepanik

i

Pan Adam Mroczkowski

studenci I roku na kierunku Prawo.

 

 

Do Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia:

 

  Pan Karol Borys

student II roku na kierunku Prawo

 

 

  Serdeczne gratulujemy!!!


 International Students Round Table

 

 

 

 

 

 

 

Program of International Students Round Table 

dedicated to the

WORLD CONSUMERS RIGHTS DAY

the 15th of March 2023

Opening speeches

11:00/12:00 - 11:30/12:30

Polish time/Ukrainian time

 

Prof. Dr hab. Michał Domagała – Vice Dean of the Faculty of Law, Canon Law and Administration, Head of the Department of Public Commercial Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration, John Paul II Catholic University Lublin, Poland

 

Prof. LLD Nina Getmantseva – Head of the Private Law Department, Law Faculty, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

 

Rev. prof. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, Head of the Department of Human Rights and Humanitarian Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration, John Paul II Catholic University Lublin, Poland

 

Ass. Prof. Dr. Vakhtang Maisaia – Caucasus State University, Georgia

 

Prof. Dr. Jan-Urban Sandal – J.-U. Sandal Institute, Norway

 

Doctor PhD (in Law) Sergiu Baiesu prof., Head of the Private Law Department, Law Faculty, Moldova State University, Moldova

 

Panel Discussion*

11:30/12:30 – 14:30/15:30

Polish time/Ukrainian time

 

Adrian Adronachi (Moldova) The role of consumer organizations in Moldova

 

Patrycja Rowińska (Poland) - Commercial communication and product placement in Polish law

 

Olena Kiril (Ukraine) - Digital protection of the consumers’ rights

 

Doctor Lasha Bregvadze (Georgia) Law on customer righting Georgia 

 

Sofia Matushak (Ukraine) – Consumers rights protection in EU

 

Justyna Michaluk (Poland) - Violation of consumer rights in advertisements. Comparison of Europe and Asia

 

Ponomarenko Roman (Norway-Ukraine) - The formation of consumer behavior from the point of view of the theory of characteristic features

 

Anastasiia Halak (Ukraine) - The consumers' rights protection in the hospitality industry under the martial law

 

Anna Pavliuk (Ukraine) Protection of the consumers` rights during the martial law

 

Viktor Sereda (Norway-Ukraine) - Introduction to the issue about the history of the rule of law and Consumer Right

 

ORGANISERS OF THE CONFERENCE:

Prof. Oksana Kiriiak,  Ph.D. (in Law), Associate Professor (Private Law Department, Law Faculty Yuriy Fedkovych Chernivtsi  National University)

 

Doctor Robert Tabaszewski, Ph.D, LL.M., Associate Professor, Department of Human Rights and Humanitarian Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration, John Paul II Catholic University Lublin, Poland

 

 

link to join the event

meet.google.com/ajv-quqy-dkg

 

 


Konferencja

 

 

Katedra Prawa Wyznaniowego 

wspólnie z Katedrą Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny

oraz Katedrą Praw Człowieka i Pracy Socjalnej KUL

zapraszają na

Ogólnopolską konferencję naukową pt.

Duszpasterstwo służb mundurowych w Polsce.

Aspekt organizacyjno - prawny

Lublin, 11 marca 2023 r.

 

 


"Prawo i sztuczna inteligencja" - cykl szkoleń dla studentów

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy zaprasza studentów wydziałów prawa do udziału w cyklu webinariów szkoleniowych poświęconych relacjom między prawem a sztuczną inteligencją. Spotkania będą odbywać się w środy co dwa tygodnie o godz. 17:00. Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza online. Można wybrać jedno lub kilka spotkań.

Formularz rejestracji → https://lnkd.in/duwVdij6

Więcej informacji i harmonogram spotkań → https://lnkd.in/dn7_ZnUU

 

 


Gratulacje

Pan. dr hab.Paweł Nowik, prof. KUL Prorektorem ds. finansów KUL

 

Pan dr hab. Paweł Nowik, prof, KUL

kierownik Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych WPPKiA KUL

 

z dniem 6 marca 2023 roku został powołany na stanowisko

Prorektora ds. finansów KUL.

Serdecznie gratulujemy, życząc Panu Profesorowi
wielu sił, wytrwałości i Bożego błogosławieństwa.

 

Kolegium Dziekańskie

i

Społeczność Akademicka
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Informacja

W dniu 28 lutego 2023 roku zmarł w wieku 83 lat

 

 

śp. Pan Profesor Józef Jan Skoczylas

 
wieloletni, zasłużony Pracownik WPPKiA KUL
Kierownik II Katedry Prawa Cywilnego.

 

Msza święta żałobna odprawiona zostanie
we wtorek 7 marca 2023 roku o godzinie 10:00
w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach,
po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego
na cmentarz w Pyrach.
 
Rodzinie i Przyjaciołom śp. Pana Profesora składamy szczere wyrazy współczucia.
 
Kolegium Dziekańskie
i
Społeczność Akademicka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.

XIII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

3 marca 2023 r. odbył się XIII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego. Zmagania studentów miały miejsce w gmachu Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem tegorocznego konkursu były: ,,Przestępstwa przeciwko wierze i jedności Kościoła oraz przeciwko władzy kościelnej i przestępstwa związane z pełnieniem zadań kościelnych (kan. 1364-1378 KPK 83)”.

 

Instytut Prawa Kanonicznego WPPKiA KUL reprezentowali: p. Zofia Stryszowska, ks. Mateusz Grzegorczyk oraz ks. Marcin Dunaj. Opiekunem drużyny był ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL.

 

Konkurs rozpoczął się od rozwiązywania testu, następnie studenci odpowiadali na dwa wylosowane pytania. Na końcu uczestnicy rozwiązywali kazus drużynowy.

 

Z radością informujemy, że reprezentacja Instytutu Prawa Kanonicznego KUL zdobyła:

I miejsce w klasyfikacji drużynowej.

I miejsce w klasyfikacji indywidualnej: ks. Marcin Dunaj

III miejsce w klasyfikacji indywidualnej: p. Zofia Stryszowska

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Informacja

 

Uprzejmie informujemy, że Msze św. w intencji

śp. Pani dr Małgorzaty Kuć

zostaną odprawione

w dniach 6 marca 2023 roku

oraz

4 kwietnia 2023 roku

o godz. 8.00 w Kościele Akademickim KUL.

 

 

 

 

 


Konkurs organizowany przez Mazowiecki Oddział Krajowej IzbyDoradców Podatkowych

Informacja

Uprzejmie informujemy o X edycji Konkursu organizowanego przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione do 31 grudnia 2022 r.
Szczegóły konkursu zawarte są na stronie www. prostejakdrut.pl.


Termin nadsyłania prac magisterskich wraz z drukiem rekomendacji
upływa 31 marca 2023 r. na adres e-mail: mazowiecki@kidp.pl Pytania ws.
konkursu: Biuro Mazowieckiego Oddziału KIDP tel. _723 575 701_, e-mail:
_prostejakdrut@kidp.pl__; __mazowiecki@kidp.pl__ _

 

Na Laureatów Konkursu I, II, III miejsca czekają atrakcyjne nagrody
pieniężne i rekomendacje Członków Komisji MO KIDP.


Grant NPRH

Z radością informujemy, że zespół pod kierownictwem

ks. prof. dra hab. Mirosława Sitarza, otrzymał grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Dziedzictwo narodowe.

Tytuł projektu: „Preludium „Dzieł zebranych”. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych – analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949.

 

Serdecznie gratulujemy!