Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 stycznia 2023 roku

o godz. 8.00 w Kościele Akademickim KUL

 

zostanie odprawiona Msza św. w pierwszą rocznicę śmierci

 

śp. Pani Małgorzaty Kamińskiej

 

Pracownika Sekretariatu WPPKiA KUL,

wspaniałego Człowieka, niezastąpionej Koleżanki.

 

 

Pracownicy Sekretariatu WPPKiA KUL


Konkurs organizowany przez Mazowiecki Oddział Krajowej IzbyDoradców Podatkowych

Informacja

Uprzejmie informujemy o X edycji Konkursu organizowanego przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione do 31 grudnia 2022 r.
Szczegóły konkursu zawarte są na stronie www. prostejakdrut.pl.


Termin nadsyłania prac magisterskich wraz z drukiem rekomendacji
upływa 31 marca 2023 r. na adres e-mail: mazowiecki@kidp.pl Pytania ws.
konkursu: Biuro Mazowieckiego Oddziału KIDP tel. _723 575 701_, e-mail:
_prostejakdrut@kidp.pl__; __mazowiecki@kidp.pl__ _

 

Na Laureatów Konkursu I, II, III miejsca czekają atrakcyjne nagrody
pieniężne i rekomendacje Członków Komisji MO KIDP.


Grant NPRH

Z radością informujemy, że zespół pod kierownictwem

ks. prof. dra hab. Mirosława Sitarza, otrzymał grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Dziedzictwo narodowe.

Tytuł projektu: „Preludium „Dzieł zebranych”. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych – analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949.

 

Serdecznie gratulujemy!


"Lubelska Nagroda Nobla" dla prof. Małgorzaty Gałązki

Lubelska Nagroda Naukowa im. Profesora Edmunda Prosta
Premium Scientiarum Lublinense
 
 
 
Z radością informujemy, że Lubelskie Towarzystwo Naukowe po 2 latach przerwy wyłoniło laureatkę prestiżowej "Lubelskiej Nagrody Naukowej".
Nagrodę za pracę badawczą na temat "Nowatorskich interwencji medycznych" otrzymała
pani dr hab. Małgorzata Gałązka
z Katedry Prawa Karnego naszego Wydziału. 
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Boże Narodzenie 2022

 

 

W imieniu Kolegium Dziekańskiego i całej Społeczności

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

składam najlepsze życzenia pokoju i radości
na zbliżające się Święta Narodzenia Pańskiego,

oraz wszelkiej pomyślności na każdy dzień Nowego 2023 Roku

 

 

 

Dziekan WPPKiA KUL

prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet


ZAPROSZENIE

Kolegium Dziekańskie WPPKiA KUL

wraz z Radą Wydziałowego Samorządu Studentów WPPKiA KUL

mają zaszczyt zaprosić

Wszystkich Wykładowców, Pracowników i Studentów

na spotkanie opłatkowe Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, które odbędzie się

w dniu 20 grudnia 2022 roku o godz. 18.00 w sali CI 300

 

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2022 roku, z okazji Uroczystego Opłatka Uniwersyteckiego obowiązują godziny rektorskie  od godz. 15.30 do końca dnia.

 


Gratulacje

Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością informujemy, że 7 pracowników badawczo-dydaktycznych WPPKiA KUL:

Ks. Rektor prof. dr hab. Antoni Dębiński

Pan prof. dr hab. Paweł Smoleń

Pani dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

Pan dr hab. Sebastian Kwiecień

Pani dr Judyta Dworas-Kulik

Pani dr Izabela Leraczyk

Pani dr Kinga Dróżdż-Chmiel

 

otrzymało nagrodę Prorektora ds. nauki i kadr za najlepiej punktowaną publikację naukową wydaną w okresie

od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r.

Serdecznie gratulujemy !!!


Sukces

 

 

Serdecznie gratulujemy

Pani Karolinie Barasińskiej,

studentce 4 roku prawa, seminarzystce seminarium z prawa finansowego, nagrody III stopnia w konkursie zorganizowanym przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Kancelarię Crido.

Konkurs składał się z II etapów:
I- napisanie glosy do wybranego wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2021 - 2022.
II- do którego jury zakwalifikowało tylko 25 najlepszych prac, które prezentowane były podczas ogólnopolskiej konferencji na Uniwersytecie Łódzkim

Podczas XXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla studentów „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych” w dniu 13 grudnia 2022 r. w Łodzi, Pani Karolina zaprezentowała przygotowaną przez siebie Glosę do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrok z dnia 1 czerwca 2022 r. sygn. III FSK 4958/ 21

Uzyskane nagrody w konkursie miały charakter pieniężny, książkowy oraz wiązały się z zaproszeniem na praktyki ufundowane przez Kancelarię Crido.


Decyzja ws. zwiekszenia stypendium doktoranckiego (dotacja projakościowa) 2022/2023

W dniu 6.12.2022 r. Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju podjęła decyzję w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL w roku akademickim 2022/2023 na podstawie ostatecznej listy rankingowej sporządzonej przez Komisję Kwalifikacyjną na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

Decyzja Prorektor - lista rankingowa

 

 

 


Sukces


Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy, że w dniu 28 listopada 2022 r.

Kapituła IV Edycji

„Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

przyznała

I  miejsce Pani dr Justynie Węglińskiej, naszej Absolwentce,

za pracę: „Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarzy za błędy medyczne”.

Promotorem rozprawy doktorskiej jest

p. dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL

II miejsce Pani dr Marzenie Czochrze

za pracę: „Prawnokarna ochrona zdrowia dziecka poczętego w Polsce

i Hiszpanii”,

 

której promotorem jest p. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL.


Szczegółowe wyniki konkursu IWS znajdą Państwo poniżej
https://iws.gov.pl/nagrody-iws-za-najlepsze-habilitacje-i-doktoraty/

Paniom Doktor oraz Państwu Profesorom

 serdecznie gratulujemy!!!