Sukces


Szanowni Państwo,

              z satysfakcją informujemy, że w dniu 28 listopada 2022 r.

Kapituła IV Edycji

„Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

przyznała

I  miejsce Pani dr Justynie Węglińskiej, naszej Absolwentce,

za pracę: „Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarzy za błędy medyczne”.

Promotorem rozprawy doktorskiej jest

p. dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL

II miejsce Pani dr Marzenie Czochrze

za pracę: „Prawnokarna ochrona zdrowia dziecka poczętego w Polsce

i Hiszpanii”,

 

której promotorem jest p. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL.


Szczegółowe wyniki konkursu IWS znajdą Państwo poniżej
https://iws.gov.pl/nagrody-iws-za-najlepsze-habilitacje-i-doktoraty/

Paniom Doktor oraz Państwu Profesorom

 serdecznie gratulujemy!!!


Zaproszenie

Wydziałowy Samorząd Studentów WPPKiA KUL

serdecznie zaprasza do wsparcia zbiórki pieniędzy na zakup słodyczy, drobnych upominków dla potrzebujących Dzieci.

Z góry dziękujemy za otwartość i hojność płynącą z Państwa serc!

 

 


link do zrzutki: https://zrzutka.pl/bch8gt


Kondolencje

W imieniu Kolegium Dziekańskiego oraz całej Społecznością Akademickiej WPPKiA KUL,

do głębi poruszeni tragiczną śmiercią naszej Absolwentki 

śp. Ewy Kochańskiej

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie,

brutalnie zamordowanej w dniu 18 listopada 2022 roku,

składamy szczere wyrazy współczucia

Jej Rodzinie i Przyjaciołom.

 

Solidaryzując się z Samorządem Komorniczym wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich przejawów agresji w stosunku do komorników sądowych, asesorów, aplikantów i pracowników kancelarii komorniczych, pełniących kluczową rolę w procesie egzekucji orzeczeń sądowych.

 

Dziekan WPPKiA KUL

prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet


„Adwokat na Uczelni"

 

Szanowni Państwo,

 

  w dniu 17 listopada 2022 roku w sali CTW 302 od godz.9.10 do godz. 11.00,

 

odbędzie się spotkanie z

 

Przedstawicielami Okręgowej Izby Adwokackiej w Lublinie.

 

Celem spotkania, zorganizowanego w ramach akcji „Adwokat na Uczelni" jest:

 

  • przybliżenie studentom zawodu adwokata,

  • udzielanie praktycznych porad związany z egzaminami na aplikację adwokacką,

  • przybliżenie przebiegu aplikacji adwokackiej,

     

W szczególności zapraszamy studentów prawa ostatnich lat, stojących przed wyborem ścieżki zawodowej.

 

Kolegium Dziekańskie WPPKiA KUL


Kondolencje

 

Z żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 2 listopada 2022 roku

odeszła do domu Boga Ojca

śp. pani Lucyna Bednaruk,

 

Mama Pana Profesora Waldemara Bednaruka.

 

Zapewniając o naszej modlitwie i wsparciu

składamy Panu Profesorowi, Rodzinie i Przyjaciołom śp. Zmarłej

szczere wyrazy współczucia.

 

Pracownicy Sekretariatu

Kolegium Dziekańskie

i Społeczność akademicka WPPKiA  KUL

 

Msza Św. pogrzebowa rozpocznie się w piątek 4.11.2022 r. w kościele parafialnym w Turowcu o godz. 12.00. Po jej zakończeniu odbędzie się pogrzeb na cmentarzu w Turowcu.


Decyzja Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju w sprawie stypendium doktoranckiego na przedłużeniu studiów doktoranckich w roku akademickim 2022/2023

Prosimy o zapoznanie się z decyzją Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju w sprawie stypendium doktoranckiego na przedłużeniu studiów doktoranckich w roku akademickim 2022/2023 na podstawie rekomendacji Doktoranckiej Komisji Stypendialnej

 

decyzja_ws-_stypendiow_22-23


Otwarte seminarium "Equal rights, Churches, and religious freedom"

Open Seminar

Equal rights, Churches, and religious freedom

 

organized by the Department of Law on Religion and the Department of Penal Law

 

Speakers: Tsisia Okropiridze (Sulkhan-Saba Orbeliani University, Faculty of Law), Zuzanna Gądzik (Department of Penal Law), Aneta Abramowicz and Michał Zawiślak (Department of Law on Religion)

 

Chaired by Krzysztof Wiak (Department of Penal Law) and Piotr Stanisz (Department of Law on Religion)

 

Date: 20 October 2022, 16:40-18:20

Venue: Collegium Iuridicum, room CI 200

 

 

 


Pan Profesor Krzysztof Wiak członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Pro Vita

 

 

Szanowni Państwo,

 

z radością i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o nominowaniu przez Ojca Świętego

 

Pana dra hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL

Kierownika Katedry Prawa Karnego WPPKiA KUL

 

na członka zwyczajnego Papieskiej Akademii Pro Vita.

 

Nominacja miała miejsce w dniu 15 października 2022 roku.

 

https://www.ekai.pl/profesor-z-kul-u-czlonkiem-zwyczajnym-papieskiej-akademii-pro-vita/

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2022/10/15/221015b.html

 


Czasopisma WPPKiA w COPE

W 2022 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się w elitarnym gronie wydawców przyjętych w poczet członków Committee on Publication Ethics (COPE) - międzynarodowej organizacji mającej na celu kształtowanie i promowanie wysokich standardów etycznych w publikacjach naukowych. Jednocześnie status członków uzyskało 17 czasopism wydawanych (lub współwydawanych) przez KUL, w tym czasopisma Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

Review of European and Comparative Law

Studia Prawnicze KUL

Studia z Prawa Wyznaniowego