„Państwo i Prawo” wyróżniło najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie

 

Z satysfakcją i radością informujemy, że

w LVI Ogólnopolskim Konkursie

na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych

Komitet Redakcyjny "Państwa i Prawa" wyróżnił rozprawę doktorską pt.

"Prejudykat cywilny i cywilna kwestia prejudycjalna w postępowaniu karnym"

pana dra Adriana Zbiciaka,

asystenta w Katedrze Postępowania Karnego WPPKiA KUL.

Promotorem pracy jest pani dr. hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, recenzentami: pan prof. dr. hab. Paweł Wiliński (UAM)

oraz pan dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG.

 

Serdecznie gratulujemy !


Nasz Absolwent Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Z radością informujemy, że nasz Absolwent

pan mgr Rafał Łomża,

seminarzysta seminarium z prawa finansowego prowadzonego przez

p. dra hab. Pawła Smolenia, prof. KUL oraz

p. dr hab. Beatę Kucię-Guściorę, prof. KUL

zdobył

I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską.


Temat pracy Pana Rafała Łomży to "Miejsce świadczenia usług w podatku od towarów i usług". Promotorem pracy był prof dr hab Paweł Smoleń.
Podczas Gali Laureatów i Nagrodzonych która odbyła się 14 października 2021 roku w Warszawie zostały rozstrzygnięte dwie edycje konkursu tj. VII i VIII Ogólnopolskiego Konkursu "Podatki są proste jak drut" Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Konkurs kierowany jest do absolwentów uczelni szkół wyższych z całej Polski. Biorą w nim udział prace magisterskie ściśle poświęcone zagadnieniom z zakresu prawa podatkowego. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Szczepienia przeciwko COVID-19

729x308_szczepmy_sie

 

Drodzy Studenci i Doktoranci,w związku z planowanym powrotem od nowego roku akademickiego 2021/2022 do nauki stacjonarnej i do bezpośredniej formy prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz stanowiskiem Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie promocji programu szczepień przeciw COVID-19, zachęcamy do udziału w szczepieniach przeciwko COVID-19.

 

Kolegium Dziekańskie WPPKiA KUL

 

 

 


Targi Kariery "Public Interest Law"

Zapraszamy do udziału w Targach Kariery "Public Interest Law". Targi Kariery są częścią  projektu pt. „Increasing law students opportunities for a career in Public Interest Law and the enhancing the capacity of Universities, NGO’s and legal professionals in the Lublin/Lviv region in the area of Public Interest Law”, wspartego ze środków Ambasady USA w Warszawie.

 

Zobacz stronę projektu

 


Komunikat Dziekana WPPKiA KUL

Szanowni Państwo,

Studenci i Pracownicy WPPKiA

Rozpoczynamy rok akademicki 2021/2022 z nadzieją i radością z częściowego przynajmniej powrotu do nauczania stacjonarnego oraz możliwości bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów. Tym niemniej nie możemy zapominać, że w dalszym ciągu znajdujemy się w trudnym okresie pandemii COVID-19. Abyśmy mogli jak najdłużej funkcjonować w sposób jak najbardziej zbliżony do wyczekiwanej normalności, absolutnie konieczne jest zachowywanie przez nas wszystkich wszelkich obowiązujących restrykcji sanitarno-epidemiologicznych.

W związku z powyższym, w imieniu władz Wydziału przypominam o obowiązku zasłaniania w pomieszczeniach Uniwersytetu ust i nosa za pomocą maseczki oraz konieczności zachowywaniu dystansu społecznego, zarówno w salach dydaktycznych, jak i w windach, na ciągach komunikacyjnych itd. W przypadku wystąpienia objawów infekcji zachęcam Państwa Studentów do pozostania w odosobnieniu i uczestnictwa w zajęciach za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jeżeli jeszcze nie skorzystali Państwo z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19, gorąco do tego zachęcam: jest to wyraz dojrzałości, troski i odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za Państwa najbliższych oraz naszą uniwersytecką wspólnotę.


Proszę prowadzących zajęcia o zwracanie uwagi na przestrzeganie na terenie Uniwersytetu obowiązujących przepisów i zaleceń. Proszę również o życzliwe reagowanie na potrzeby i postulaty Studentów związane z towarzyszącymi nam ograniczeniami, zwłaszcza jeżeli dotyczą one umożliwienia równoległej transmisji on-line zajęć prowadzonych w formule stacjonarnej lub mieszanej dla osób znajdujących się w izolacji lub na kwarantannie. Pierwsze doświadczenia z mieszaną formułą zajęć są pozytywne i dobrze rokują na przyszłość. Informuję, że w przypadkach wykrycia zachorowania na COVID-19 w grupie studenckiej nie zakładamy automatycznej zmiany formuły prowadzenia zajęć na tryb zdalny, ale – co do zasady – tryb mieszany, który umożliwi dalszy stacjonarny udział w zajęciach osobom zaszczepionym, wyłączonym z obowiązku odbycia kwarantanny oraz – za pośrednictwem platformy MS Teams – tym, których decyzja taka będzie dotyczyć.

 

 

                 Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

                  Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet


Powołanie Pracowników WPPKiA KULdo Rady Naukowej przy Ministrze ds. Rozwoju Samorządu

 

Powołanie Pracowników WPPKiA KUL

do Rady Naukowej przy Ministrze ds. Rozwoju Samorządu

 

Z radością informujemy, że w dniu 29 września 2021 roku

Minister ds. Rozwoju Samorządu powołał Radę Naukową

ds. samorządu terytorialnego

W Radzie zasiada:

Pan dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL

Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze ds. rozwoju samorządu

Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji WPPKiA KUL

pan prof. Stanisław Wrzosek

oraz

pan dr hab. Michał Domagała.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 


Prof. Joanna Misztal-Konecka prezesem Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

postanowieniem z dnia 29 września 2021 r. powołał

panią prof. dr hab. Joannę Misztal-Konecką,

Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych KUL,

Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego WPPKiA KUL

na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej.

 

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

 


Informacja na temat Kliniki prawa – sekcja mediacji i arbitrażu

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat kliniki prawa. Udział w klinice prawa – sekcja mediacji i arbitrażu daje możliwość bezpłatnego uzyskania dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami.

 

Informacja na temat Kliniki prawa – sekcja mediacji i arbitrażu


Nominacja profesorska dla pani dr hab. Magdaleny Pyter

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 roku

pani dr hab. Magdalena Pyter

otrzymała tytuł profesora nauk społecznych

w dyscyplinie nauki prawne.

 

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!


Ponownie zamieszczone oświadczenie Dziekana WPPKiA

W związku z ostatnimi publikacjami prasowymi szkalującymi dobre imię Pana Prof. dr hab. Marka Safjana, w imieniu władz dziekańskich i społeczności akademickiej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wyrażam stanowczy sprzeciw wobec tego typu agresywnych, niegodnych i skrajnie nieuprawnionych wypowiedzi oraz solidaryzuję się z Panem Profesorem i zapewniam o naszym wsparciu i życzliwej pamięci.

 

Pan Profesor Marek Safjan – wieloletni pracownik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (wówczas Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zasłużony pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia i Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE – jest jednym z najbardziej cenionych polskich cywilistów, wybitnym prawnikiem o uznanej międzynarodowej renomie, Osobą niezwykle prawą, o nieposzlakowanej reputacji i najwyższej próby charakterze. Dla wielu z nas był i pozostaje Mistrzem, autorytetem oraz wzorem prawnika i obywatela. Tak prymitywna próba jego medialnej dyskredytacji – tyleż nieudolna, co nieakceptowalna, zarówno z uwagi na treść, jak i styl – a jednocześnie kolejny przejaw dewastacji naszego życia publicznego nie może spotkać się z obojętnością. Jako pracownicy i studenci Uniwersytetu wezwanego i powołanego do służby prawdzie, jesteśmy do tego zobowiązani w sposób szczególny.

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II