Zmarł Pan dr hab. Grzegorz Jędrejek

W dniu 19 stycznia 2020 roku, niespodziewanie, w wieku 46 lat, zmarł nasz Absolwent i były Pracownik, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Pan dr hab. Grzegorz Jędrejek.

Rodzinie Zmarłego i Przyjaciołom Pana Profesora składamy szczere wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 stycznia 2020 roku (czwartek)o godz. 12.00 w Parafii Macierzyństwa N.M.P Garbów – Cukrownia przy ul. Jana Pawła II 6.

 

Kolegium Dziekańskie i Społeczność akademicka WPPKiA KUL

 


Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2020 roku

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

we współpracy

z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

ORGANIZUJĄ

 

KURS

PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

NA APLIKACJE PRAWNICZE W 2020 ROKU

 

W kursie mogą uczestniczyć Studenci V roku Prawa, Absolwenci i Przyjaciele naszego Wydziału mający zamiar przystąpić do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną i ogólną (pierwszy etap aplikacji sądowej i prokuratorskiej).

Celem kursu jest powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu aplikacyjnego.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzić praktycy – sędziowie sądów powszechnych, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny zajęć.

Zakres merytoryczny kursu obejmuje wykłady i rozwiązywanie zagadnień z aktów prawnych określonych w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl), będących podstawą układania pytań na aplikacje oraz metodykę przyjętą przy układaniu poszczególnych zagadnień egzaminacyjnych.

 

Kurs zakończy się próbnym egzaminem, według kryteriów określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Collegium Jana Pawła II, c-742, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tel. 576 356 298, 81 445 37 42; e-mail: kkpp@kul.pl

 

Terminy zajęć: 7 III, 8 III, 14 III, 15 III, 21 III, 22 III, 28 III, 29 III, 4 IV, 5 IV

Liczba godzin: 100 godz.

Termin zgłoszeń: do 20 lutego 2020 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Spokojna 1, sala CI-206

Limit miejsc: 30 (decyduje kolejność zgłoszeń)


Konkurs Wiedzy z Prawa Handlowego

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL oraz zespół Katedry Prawa Handlowego KUL zapraszają na finał Konkursu Wiedzy z Prawa Handlowego, który odbędzie się w poniedziałek  20 stycznia 2020 roku o godz. 11.00 w sali CTW 113, Centrum Transferu Wiedzy KUL.

 


Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na liście wydawnictw punktowanych

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, iż zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukoweWydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znalazło się na liście wydawnictw punktowanych (poziom I – 80 punktów).

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zachęcam Państwa do publikowania w naszym Wydawnictwie,

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego