Student WPPKiA członkiem Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów

Z radością informujemy, że Student WPPKiA KUL pan Paweł Robak został członkiem Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Panu Pawłowi Robakowi serdecznie gratulujemy.
Społeczność akademicka WPPKiA KUL

 

 

 


Zaduszki Wydziałowe

Uprzejmie informujemy, że w ramach Zaduszek Wydziałowych w dniu 27 listopada 2020 roku (piątek) zostanie odprawiona Msza św. za zmarłych Pracowników i Studentów naszego Uniwersytetu. Msza św. będzie transmitowana online
https://www.kul.pl/kosciol-akademicki-online,17245.htm
W celu umożliwienia uczestniczenia we Mszy św. w godz. 8.00 - 10.00 ustala się godziny dziekańskie.

 

 

 


Dr hab. Piotr Zacharczuk członkiem zespołu doradczego MEiN

Z przyjemnością informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie
powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów
i wybitnych młodych naukowców (Dz. Urz. MEiN z 2020 r. poz. 10)

Pan dr hab. Piotr Zacharczuk

został powołany do składu osobowego Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

 

 

 


Zmarł student WPPKiA

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

Studenta I roku prawa WPPKiA KUL

Pana Patryka Chojeckiego.

Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom i Koleżankom Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia

 

Kolegium Dziekańskie

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL


Wstępne listy rankingowe - zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnymi listami rankingowymi zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021.

Wstępna lista rankingowa


UWAGA DOKTORANCI

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021.

 

III i IV rok prawo kanoniczne i nauki prawne

prawo kanoniczne

nauki prawne


Gratulacje z okazji nadania tytułu profesorskiego dla Pana Profesora Waldemara Bednaruka

Z radością i satysfakcją informujemy, że w dniu 28 września 2020 roku

Prezydent Rzeczypospolitej  Polskiej nadał naszemu Pracownikowi,

 

Panu dr. hab. Waldemarowi Bednarukowi

tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki prawne.

 

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

Kolegium Dziekańskie i Społeczność akademicka WPPKiA KUL


Dostęp do systemów informacji prawnej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dostępu do systemów informacji prawnej, informujemy, że:

dostęp w sieci e-kul (na komputerach zalogowanych w sieci wewnętrznej KUL) obejmuje Lex Akademia Premium (link: http://ip.lex.pl) oraz Legalis Premium (link: http://www.sip.legalis.pl)

dostęp spoza sieci wewnętrznej dla pracowników WPPKiA KUL został zagwarantowany poprzez indywidualne konta imienne założone zdalnie przez administratora licencji (na podstawie adresów mailowych przekazanych przez sekretariat WPPKiA)

dostęp spoza sieci wewnętrznej dla studentów i doktorantów możliwy jest poprzez system HAN:
dostęp do SIP Legalis http://buhan.kul.pl/han/legalis1/
dostęp do SIP Lex http://buhan.kul.pl/han/lex/

Przypominamy jednocześnie, że licencje te zostały udostępnione wyłącznie dla celów dydaktycznych.


Gratulacje dla Pani Profesor Joanny Misztal-Koneckiej

Z dumą i radością przyjęliśmy wiadomość o nadaniu w dniu 28 września 2020 roku

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

tytułu profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

pani dr hab. Joannie Misztal-Koneckiej,

Dyrektorowi Instytutu Nauk Prawnych,

Kierownikowi Katedry Postępowania Cywilnego WPPKiA KUL.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji i zadowolenia z przyszłych dokonań w sferze zawodowej.

 

Kolegium Dziekańskie i Społeczność akademicka WPPKiA KUL