Prosimy kontaktowanie się z Sekretariatem Wydziału wyłącznie telefonicznie, korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną na adres: prawo@kul.pl

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

godziny pracy: wszystkie dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

 

 

nr pokoju

  nr telefonu

 

SEKRETARZ WYDZIAŁU

mgr Agnieszka Dębska

C-739

81 445 37 23

 

SEKRETARZE DS. OBSŁUGI STUDENTA

mgr Elżbieta Bogusz

 

mgr Agnieszka Fidor

 

mgr Agnieszka Sobczuk

C-727

81 445 37 27

prawo (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

europeistyka I st. (European Studies, First cycle)

prawo Unii Europejskiej II st. (European Union Law, Second cycle)

mgr Elżbieta Nawrocka

(7.00-15.00)

C-726

81 445 37 26

 

administracja (studia I i II stopnia)

prawo w biznesie

mgr Anna Buras

 

 

 

 

mgr Małgorzata Kamińska

C-736

81 445 37 24

 

 

 

 

81 445 37 35

prawo (studia niestacjonarne jednolite magisterskie)

prawo kanoniczne (studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne)

studia doktoranckie

 

SEKRETARZE DS. PROCESU NAUKOWEGO

mgr Agnieszka Kołodziejczyk

mgr Ewa Ratus

C-711

81 445 37 05

Instytut Nauk Prawnych

mgr Gabriela Jędrys-Mazur

 

C-712

81 445 37 28

Instytut Nauk Prawnych

mgr inż. Magdalena Sawa

(7.00-15.00)

CI-102B3

81 445 30 32

Instytut Prawa Kanonicznego

 

SEKRETARZE DS. PROCESU KSZTAŁCENIA

mgr Marzena Pawelec

(7.00-15.00)

C-724

81 445 37 31

prawo

prawo w biznesie

mgr Adam Jankowski

C-725

81 445 37 29

administracja

europeistyka (European Studies)

prawo Unii Europejskiej

(European Union Law)

mgr inż. Magdalena Sawa

(7.00-15.00)

CI-102B3

81 445 30 32

prawo kanoniczne

 

 

 

 

 

 

 

 

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14  Mapa dojazdu
CI
- Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1  Mapa dojazdu

 

Autor: Monika Spuz-Szpos
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2021, godz. 12:55 - Magdalena Sawa