Idea

 

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości kształcenia, jako czynnika warunkującego realizację misji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz umacnianie i rozwój pozycji Uniwersytetu jak i Wydziału na arenie krajowej i międzynarodowej, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL rozpoczął działania, które pozwolą na systematyczne podnoszenie oraz zapewnienie najwyższej jakości procesu dydaktycznego prowadzonego na Wydziale w odniesieniu do:

  • studiów I stopnia
  • studiów II stopnia
  • jednolitych studiów magisterskich
  • studiów III stopnia
  • studiów podyplomowych

 

 

Działania

 

Zakres działań Komisji oraz zespołów jest szeroki. Obecnie prowadzone są prace nad opracowaniem procedur zmierzających do podnoszenia oraz zapewniania jakości kształcenia w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia WPPKiA KUL. O postępach prac będzie można dowiedzieć się z niniejszej strony.

 

Konsultacje społeczne

 

W związku z ideą angażowania szerokiego spektrum interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych Wydziału i Uczelni w proces podnoszenia i zapewniania najwyższej jakości kształcenia, wkrótce zostanie uruchomiona specjalna zakładka "Konsultacje społeczne", za pomocą której będzie można nadsyłać uwagi do opracowywanych projektów regulacji, procedur i dokumentów.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach oraz wyrażenia swojej opinii!

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2018, godz. 11:28 - Adam Jankowski