To obok Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego - gen. bryg. Janusza Noska, absolwenta historii i byłego komendanta SG - gen. bryg. SG Mirosława Kuśmierczaka, absolwenta prawa, kolejny generał - absolwent KUL.


Jacek Bajger w 1995 r. ukończył aplikację prokuratorską. W 1992 roku pracował w prokuraturze warszawskiej. Od 1992 do 1996 roku służył w Urzędzie Ochrony Państwa. Służbę w Straży Granicznej pełni od 1996 roku. 17 listopada 2005 r. powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju" i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej".

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2014, godz. 09:03 - Liliana Kycia