Międzynarodowy zespół naukowców, w którego skład wchodzi pracujący na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dr Hieronim Golczyk (Instytut Biotechnologii KUL), kierowany przez prof. Ralpha Bocka (Instytut Fizjologii Molekularnej Roślin Maxa Plancka w Poczdamie-Golm, Niemcy), w dniu 8 czerwca 2014 r. na łamach prestiżowego czasopisma naukowego Nature, ogłosił, że uzyskał nowy gatunek tytoniu na drodze bezpłciowej*.

 

Naukowcy wykazali, że na skutek zabiegu szczepienia roślin, w rejonie zrastania się tkanek somatycznych pochodzących od dwóch genetycznie znacznie różniących się gatunków tytoniu, zachodzi naturalny proces, polegający na spontanicznym przenoszeniu całego jądrowego materiału genetycznego z komórek jednego gatunku do komórek drugiego. Powstały w ten sposób nowy typ komórek somatycznych posiada pełny, jądrowy materiał genetyczny obu gatunków. Z komórek tych wyprowadzili oni płodnego mieszańca międzygatunkowego, spełniającego kryteria nowego gatunku.

 

Ten spektakularny sukces daje nowe spojrzenie na ewolucję (powstawanie gatunków na drodze aseksualnej) oraz stanowi przełom w rolnictwie, gdyż umożliwia skuteczne przełamywanie bariery międzygatunkowej, co oznacza istotne zwiększenie możliwości tworzenia nowych, płodnych i utrzymujących się w typie odmian roślin uprawnych.

 

* Fuentes I., Stegemann S., Golczyk H., Karcher D., Bock R. 2014. Horizontal genome transfer as an asexual path to the formation of new species. Nature. DOI: 10.1038/nature13291.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2014, godz. 11:28 - Liliana Kycia