Miło nam poinformować, że absolwent Wydziału Filozofii KUL ks. dr Miłosz Hołda został tegorocznym Laureatem nagrody przyznawanej przez Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską pt.: Epistemiczne argumenty za istnieniem Boga. Próba teistycznego uprawomocnienia poznawczych roszczeń nauki. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się na Wydziale Filozofii KUL w dniu 17 kwietnia 2013 r. Promotorem rozprawy jest dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL.

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2014, godz. 15:01 - Ewa Kula