Miło jest nam poinformować, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał dofinansowanie na realizację nowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/POKL/4.1.1/2014.

 

Dzięki dofinansowaniu studenci KUL zostaną lepiej przygotowani do przyszłej pracy. Uczelnia dostała fundusze na zorganizowanie, w ciągu roku akademickiego 2014/2015, praktyk i staży oraz szkoleń w zakresie tzw. umiejętności miękkich - bardzo cenionych przez pracodawców. Szkolenia będą przeprowadzone we współpracy z przedsiębiorcami. Przeznaczone są dla studentów ostatniego roku studiów: filologii angielskiej, niderlandzkiej, polskiej i germańskiej oraz Wydziału Nauk Społecznych. Dofinansowanie Ministerstwa Nauki otrzymały dwa projekty zgłoszone przez KUL:

 

1. "LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji" - wartość dofinansowania: 733 044,60 PLN.

 

Projekt zakłada wzmocnienie do września 2015 r. potencjału dydaktycznego KUL w zakresie praktycznych elementów kształcenia na kierunkach filologia angielska, germańska, niderlandzka i polska dzięki współpracy z pracodawcami poprzez m. in. wdrożenie programu rozwojowego na uczelni oraz realizacji współpracy z pracodawcami w formie staży i praktyk dla studentów (133 osób) z KUL.

 

Projekt otrzymał 114 punktów i zajął 10 miejsce na liście rankingowej spośród wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie.

 

2. "Energia kompetencji" - wartość dofinansowania: 2 928 181,80 PLN.

 

Projekt zakłada zwiększenie potencjału zawodowego absolwentów Wydziału Nauk Społecznych KUL poprzez  wsparcie studentów ostatniego roku I i II stopnia studiów (500 osób w tym min. 50% K. - osoby z całego kraju) w zakresie certyfikowanych szkoleń zawodowych, staży realizowanych we współpracy z pracodawcami i warsztatów kompetencji analitycznych, przedsiębiorczości i interpersonalnych (pozyskanie przez 500 studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy) do końca IX.2015.

 

Projekt otrzymał 108,5 punktów i zajął 34 miejsce na liście rankingowej spośród wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2014, godz. 14:04 - Liliana Kycia