Nasze sukcesy

Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

Nasze sukcesy | 2014-10-13

Z radością przekazujemy listę pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, którzy otrzymali odznaczenia państwowe i Medal KEN.

 

I. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa odznaczeni zostali:

 

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

Pani mgr Anna Cieszkowska

 

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:
1. Pani dr Justyna Iskra
2. Pani dr Lidia Jaskuła
3. Ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL
4. Pani dr Marzena Krupa
5. Pani dr Magdalena Lubiarz
6. Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
7. Pani mgr Anna Tarnowska-Waszak

 

 

II. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2014 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania zostali odznaczeni:

 

1. Pani mgr Helena Błazińska
2. Pani dr Barbara Borowska
3. Pani dr Katarzyna Braun
4. Pani dr hab. Ewa Domagała-Zyśk
5. Pan dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL
6. Ks. dr Piotr Goliszek
7. Ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
8. Pan dr Piotr Magier
9. Ks. dr hab. Paweł Mąkosa
10. Pan dr Wiesław Partyka
11. Pani mgr Justyna Pyszczek
12. Pani prof. dr hab. Stanisława Steuden