Wacław Hryniewicz OMI i Celestyn Stanisław Napiórkowski OFMConv - dwaj wybitni profesorowie teologii z KUL - otrzymali tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Uroczyste nadanie honorowych tytułów odbyło się 30 października 2014 r. w Auli Błękitnej Collegium Maius UO. W uzasadnieniu przyznania tego najzaszczytniejszego z akademickich tytułów, podkreślono, że profesorowie są osobami ogromnie zasłużonymi dla idei pojednania i tolerancji. Są autorytetami i wybitnymi teologami, wnieśli ogromny wkład w dialog ekumeniczny na forum światowym oraz budują pomosty między Kościołami.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2014, godz. 14:42 - Liliana Kycia