Z radością informujemy, iż zakończone zostały dwie procedury konkursowe adresowane do studentów prawa Naszej Uczelni. Konkursy organizowane były przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL we współpracy z Delta State University oraz z sędzią Brianem Hillem z Superior Court of California, County of Santa Barbara.

 

Laureatami w konkursie „Społeczeństwo, prawo i administracja w Stanach Zjednoczonych” zostali: Julia Dąbek, Monika Jurek, Magdalena Kaczorowska, Michał Rygiel, Alicja Woźniak, którzy w październiku odbędą wizytę na uniwersytecie w Cleveland, Mississippi.

Laureatką Konkursu „Procedura karna w Polsce i USA – podobieństwa i różnice” została natomiast Monika Myrcha, która w najbliższe wakacje uda się na trzytygodniowy staż w kalifornijskim sądzie karnym.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2015, godz. 16:58 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak