Pani Aleksandra Rybaczek, studentka IV roku prawa kanonicznego, zdobyła I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się 25 marca 2015 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opiekę merytoryczną nad Mistrzynią sprawował ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL.

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2015, godz. 08:29 - Ewa Kula