Learn some Irish phrases!

 

 

 

Dia duit! [dia głyt] Dzień dobry!
Dia is Muire duit! [dia ys młyre głyt] Dzień dobry (odpowiedź)
Conas atá tú? [konas ato tu] Jak się masz?
Táim go maith [tojm go ma] Dobrze
… is ainm dom […ys anym dom] Nazywam się …
Is as an bPolainn dom [ys as an bolyn dom] Jestem z Polski
Deas bualadh leat. [djas buala ljat] Miło mi
Slán! [slon] Do widzenia!

Ba mhaith liom... [ba wa ljom] Proszę o...
... pionta leanna [pjunta ljana] ...pół litra piwa
... gloine fíona rua [glyne fina rua] ...szklankę czerwonego wina
... cupán caife [kupon kofe] ...kubek kawy
... ceapaire cáise [kjapare kojsze] ...kanapkę z serem
... póg [połg] ...pocałunek

Sláinte! [slojntje] na zdrowie!

a haon [a hejn] jeden / jedna
a dó [a doł] dwa / dwie
a trí [a tri] trzy
a ceathair [a kjahar] cztery
a cúig [a kułig] pięć
a sé [a szej] sześć
a seacht [a szjacht] siedem
a hocht [a hocht] osiem
a naoi [a nej] dziewięć
a deich [a de] dziesięć

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2016, godz. 14:06 - Aleksander Bednarski