Department of Celtic

An Roinn Cheilteach / Yr Adran Geltaidd
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland, tel. +48 81 4453947

 

Katedra Filologii Celtyckiej jest częścią Instytutu Filologii Angielskiej KUL. Powstała w 1989 i zatrudnia ośmiu pracowników naukowych i dydaktycznych. Oferujemy kursy z zakresu współczesnych języków irlandzkiego i walijskiego, staro-irlandzkiego, językoznawstwa celtyckiego, wiedzy o kulturze krajów z celtyckiego obszaru językowego oraz literatury irlandzkiej i walijskiej.

The Department of Celtic at KUL is part of the English Institute. Established in 1989, it employs eight staff members. The Department provides courses in: Modern Irish and Welsh, Old Irish, Celtic Linguistics, Celtic History and Culture, as well as Irish and Welsh Literatures.
Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016, godz. 13:08 - Aleksander Bednarski