Profesor Włodzimierz Dłubacz, z Wydziału Filozofii KUL, został wyróżniony Odznaką Honorową „Bene Merito”, przyznaną przez Ministrwa Spraw Zagranicznych, w uznaniu za działalność naukową i pedagogiczną na rzecz Polonii i kultury polskiej we Francji.

 

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 31 maja br. w paryskim kościele Polskiej Myśli Katolickiej we Francji, podczas sympozjum poświęconemu osobie i nauczaniu Jana Pawła II.

 

Ambasador RP we Francji, dr Andrzej Byrt, napisał w liście do Rektora KUL, ks. prof. Antoniego Dębińśkiego, że prof. Włodzimierz Dłubacz, angażował się aktywnie w powstanie i rozwój Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznego im. Jana Pawła II przy Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, które zyskało z czasem trwałe miejsce w paryskim środowisku polonijnym, a organizując we współpracy z instytucjami francuskimi, spotkania, dyskusje i konferencje „przyczynia się do wzajemnego poznania i pogłębienia integracji Polaków ze społeczeństwem francuskim”. Działalność Studium ponadto, przyczynia się do promocji zagranicznej nie tylko KUL, ale także polskiej nauki i kultury.

 

Odznaka Honorowa „Bene Merito” to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Ministra Spraw Zagranicznych. Została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2009 r. jako zaszczytne honorowe wyróżnienie, nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2015, godz. 15:11 - Liliana Kycia