Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą nr 55/2015 z dnia 22 września 2015 r. powołało Pana prof. dr. hab. Pawła Kawalca z Wydziału Filozofii KUL na przewodniczącego Komitetu Naukoznawstwa przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2015, godz. 11:06 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak