Pan mgr Michał Rozmysł, absolwent Kolegium MISHuS, doktorant KUL, otrzymał drugą nagrodę w tegorocznej XIV edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego (w kategorii literaturoznawczej) za pracę "Mistrz Twardowski w romantyzmie".

 

Próba mitobiografii, napisaną pod opieką naukową pana dr. hab. Dariusza Seweryna, prof. KUL. Jurorzy w uzasadnieniu werdyktu podali, że „[…] praca jest znakomitą rekonstrukcją postaci mistrza Twardowskiego. To gruntowne studium literaturoznawcze, wykorzystujące nie tylko narzędzia filologiczne, ale także instrumentarium z zakresu nowoczesnej folklorystyki, mitografii i komparatystyki. Autor doprecyzował termin mitobiografia, który okazał się niezmiernie funkcjonalny jako narzędzie badawcze. Ponadto pan mgr Michał Rozmysł objawia niestandardowe kompetencje w czytaniu i interpretowaniu źródeł, biegle posługuje się terminologią etnologiczną (np. równoległe patronaty, praktyki akcesoryczne). Studium jest przykładem znakomicie przeprowadzonych badań o charakterze interdyscyplinarnym”.

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2015, godz. 14:54 - Dawid Florczak